Novinky

Vyjadrenie ZPS ku konfliktu na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine má celé spektrum dopadov na slovenské firmy, ktorým v súčasnosti chýbajú informácie ako sa v praxi vysporiadať s rôznymi otázkami, ktoré sú dôsledkom samotného konfliktu, ako aj prijatých sankcií. Na zistenie detailnejších informácií realizujeme spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovak Business Agency on-line prieskum.

Na zistenie detailnejších informácií realizujeme spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovak Business Agency on-line prieskum.

Zo štatistík, ktorými disponujeme vyplýva, že vývoz do Ruska tvorí približne 1,5 % a vývoz do Ukrajiny približne 0,9 % z celkového exportu SR. Ak sa bližšie pozrieme na malé a stredné firmy (MSP), tak podiel vývozu do Ruska tvorí 0,9 % na celkovom vývoze MSP. Podobne je na tom z pohľadu malých a stredných firiem Ukrajina. Z hľadiska celkového objemu nejde o veľké čísla, no na niekoľko stoviek firiem, ktoré sa orientujú na dané trhy, môžu byť dopady zásadné a zažívajú v súčasnosti veľkú neistotu. Máme príklady zamestnávateľov, ktorí zo dňa na deň prišli o polovicu obratu firmy. Od 1. marca 2022 funguje na Slovensku kurzarbeit a práve firmy, ktorých značná časť produkcie smerovala na Ukrajinu a do Ruska dnes zvažujú využitie tejto schémy, aby predišli hromadnému prepúšťaniu, kým sa im podarí nájsť nové trhy. A pri ich hľadaní očakávajú aktívny prístup štátu a slovenskej ekonomickej diplomacie.

Ďalšou témou sú rôzne situácie súvisiace so zamestnávaním, ktoré na prvý pohľad vyzerajú jednoducho, no prinášajú množstvo praktických otázok. Na Slovensku pred začatím vojnového konfliktu pracovalo približne 20 000 zamestnancov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou. Takmer 70 % z nich sú muži, ktorí môžu dostať povolávací rozkaz. Zamestnávatelia musia riešiť nielen to, kto ich pri výkone práce nahradí, ale aj množstvo otázok súvisiacich s pracovným právom, náhradou mzdy, sociálnym, či zdravotným poistením. Podobné problémy sa týkajú aj ukrajinských občanov, ktorí na Slovensku vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ďalší balík otázok súvisí so zamestnávaním tých, ktorí získali štatút dočasného utečenca či možnosťami týchto ľudí založiť si živnosť.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach