Novinky

Rokovanie o odstránení daňových bariér rodinného podnikania

V stredu 13. apríla 2022 sme so štátnymi tajomníkmi Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a ďalšími zástupcami ministerstiev a podnikateľských organizácií diskutovali o odstránení daňových bariér pri generačnej výmene, ale aj o domácom transferovom oceňovaní.

Hovorili sme najmä o tom:

  • ako upraviť povinnosť transferového oceňovania vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
  • ako zaviesť daňovo neutrálny prevod vlastníctva na priamych rodinných príslušníkov,
  • ako vytvoriť podmienky pre daňovo neutrálne odovzdanie majetku vo vlastníctve fyzickej osoby - podnikateľa na priamych rodinných príslušníkov, pri odchode do dôchodku alebo na dedičov, v prípade úmrtia,
  • ako vytvoriť podmienky pre daňovo neutrálnu zmenu právnej formy zo živnosti na s.r.o.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach