Novinky

Priority ZPS na rok 2022

Päť oblastí, na ktoré budeme klásť dôraz v tomto roku.

ZPS bude vo svojej činnosti v roku 2022 presadzovať priority schválené Generálnou radou ZPS:

  1. monitorovanie krokov vlády a príslušných štátnych orgánov počas aktuálnej pandemickej situácie vrátane navrhovania účinnejších opatrení, využívajúc pritom doterajšie „pandemické skúsenosti podnikateľov“,
  2. v spolupráci s ostatnými podnikateľskými organizáciami klásť dôraz na efektívne využívanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR – príležitosť na reštart ekonomiky a modernizáciu jednotlivých odvetví,
  3. ochrana podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie vrátane rešpektu zákonodarnej a výkonnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva na všetkých úrovniach,
  4. zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity, aby nezodpovední politici nerozhodovali o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správania,
  5. otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania a podoby sociálneho systému.
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach