Novinky

Priority Združenia podnikateľov Slovenska na rok 2023

Snem ZPS na svojom zasadnutí schválil priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2023.

  1. Ochrana pred obmedzovaním podnikateľských slobôd a nedomyslenými reguláciami, najmä v dôsledku brzdenia inflácie, riešenia energetickej krízy a dosahovania ekologických cieľov.
  2. Zastavenie rastu verejného sektora a verejných výdavkov.
  3. Efektívne využívanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
  4. Zásadná zmena vzdelávacieho systému.
  5. Zamedzenie rastu finančného zaťaženia podnikania, najmä zavádzania selektívnych daní.
  6. Otváranie verejnej diskusie o účinných reformách takmer vo všetkých oblastiach života (dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo a i.).
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach