Novinky

Dotazník: Zapojenie slovenských firiem do povojnovej obnovy Ukrajiny

Cieľom dotazníka je zistiť záujem slovenských subjektov o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny. Zároveň, obnova Ukrajiny sa môže stať impulzom pre hospodársky rozvoj Slovenska a predstavuje príležitosť pre zapojenie slovenských podnikateľských i mimovládnych subjektov.

Novozriadená Národná rada pre obnovu Ukrajiny aktuálne pripravuje plán povojnovej obnovy.  Na financovaní plánu sa budú podieľať medzinárodné organizácie, vrátane EÚ, vlády ďalších krajín (záujem prejavilo viac než 20 vlád iných krajín mimo EÚ) a medzinárodné finančné inštitúcie (Medzinárodný menový fond, Svetová banka a i.).

Vláda Ukrajiny sa obrátila na členské krajiny EÚ s výzvou, aby zadefinovali vlastný príspevok do povojnovej obnovy Ukrajiny prostredníctvom prevzatia záštity nad konkrétnym regiónom, ktorý bol poškodený v dôsledku vojnových udalostí, alebo sektorovou oblasťou, ktorá je dôležitá pre obnovu a modernizáciu celej krajiny.

Vláda SR vníma povojnovú obnovu Ukrajiny ako dlhodobý záujem Slovenska, pretože bezpečná a prosperujúca susedná Ukrajina je zdrojom našej vlastnej bezpečnosti a prosperity. Zároveň, obnova Ukrajiny sa môže stať impulzom pre hospodársky rozvoj Slovenska a predstavuje príležitosť pre zapojenie slovenských podnikateľských i mimovládnych subjektov.

V súvislosti s tým bol vytvorený dotazník, ktorého cieľom je zistiť záujem slovenských podnikateľských subjektov, inštitúcií verejnej správy a mimovládnych organizácií o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny.

V prípade, že sa váš podnikateľský subjekt má záujem podieľať sa na povojnovej obnove Ukrajiny vyplňte tento dotazník. Údaje budú slúžiť na zostavenie databázy podnikateľských a rozvojových projektov slovenských subjektov a následne na vypracovanie návrhu plánu na zapojenie Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny.

Dotazník je potrebné vyplniť najneskôr do 10.08.2022.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach