Novinky

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky

Expertné poradenstvo pri riešení nástupníctva a odborné poradenstvo v oblasti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku.

Pre koho je výzva určená?

  • mikro, malé a stredné rodinné podniky
  • so sídlom a/alebo miestom podnikania na celom území Slovenska
  • vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby

Čo získate?

  • možnosť využiť služby externého odborníka
  • úhrada poradenských služieb až do výšky 20 000 € bez spolufinancovania
  • odborné poradenstve k téme nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy a z hľadiska transferu majetku

Ako postupovať?

  • Žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné podať v termíne od 25.5.2022 do 13.6.2022 do 23:59 hod.

Viac informácií, celé znenie výzvy a návod na podanie žiadosti nájdete tu.

Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021) platnej na obdobie 2021 - 2023 a zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 127/2021 dňa 02. 07. 2021 pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach