Novinky

Zhodnotenie roka 2021 z pohľadu ZPS

Zhodnotenie stavu podnikateľského prostredia na Slovensku a pôsobenia vlády a parlamentu v uplynulom roku.

Rok 2021 bol pre podnikateľov náročný, plný zmien, bez výrazného zlepšenia v predvídateľnosti protipandemických opatrení. V porovnaní s predošlým rokom navyše podnikateľom pribudol ďalší problém – výrazný rast cien a nedostatok rôznych druhov vstupov.

Rekordné počty pripomienok a chýbajúca odborná diskusia

Pokiaľ ide o legislatívnu činnosť, tak pri zásadných zmenách chýbala odborná diskusia úplne alebo bola nedostatočná. Výsledkom boli rekordné počty pripomienok k predloženým návrhom zákonov – približne 400 k zákonníku práce, približne 2500 k plánu obnovy, či viac ako 4500 k stavebnej legislatíve. Zároveň pokračovala prax obchádzania štandardného pripomienkového konania a zásadné zmeny sa robili v mnohých prípadoch cez poslanecké pozmeňovacie návrhy. Výsledkom boli nepodarky, ktoré bolo treba následne opravovať.

Prístup vlády k podnikateľskému prostrediu ilustruje aj tohtoročná anketa Byrokratický nezmysel roka, kde sa medzi finalistami objavila povinnosť, ktorá bola v roku 2020 zrušená a v roku 2021 v pozmenenej podobe opätovne zavedená.

Ani v tretej vlne sa podnikatelia nedočkali predvídateľných podmienok

Po druhej vlne sa zdalo, že sa dočkáme zlepšenia, vláda sa poučí a na ďalšiu vlnu sa pripraví tak, aby firmy vedeli fungovať v predvídateľnejších podmienkach. Najmä schválený COVID automat dával nádej, že tretia vlna bude vyzerať inak. Žiaľ, nestalo sa tak. Podnikatelia často v piatok nevedeli, čo ich čaká v pondelok alebo boli opatrenia ohlasované iba s niekoľkohodinovým predstihom.

Okrem toho, že doteraz nebol prijatý univerzálny odškodňovací zákon a oproti druhej vlne boli okresané niektoré formy pomoci na zamestnancov, dostali zamestnávatelia „bonus“ navyše a vláda na ich plecia preniesla jednak náklady na pandemickú PN a zároveň povinnosť zabezpečiť testovanie zamestnancov.

Niektoré zmeny podnikateľov nepotešili, iné uvítali

Ide najmä o chaotické zmeny v pandemických opatreniach, ktoré boli prijímané doslova pár hodín pred ich účinnosťou. Žiadneho podnikateľa nepotešili ani zmeny v daňových zákonoch, ktoré priniesli novú administratívu či index daňovej spoľahlivosti, ktorý niektoré firmy v čase, kedy majú existenčné problémy, môže poškodiť ešte viac.

Pozitívne bolo prijatie „regulačnej brzdy“, ktorá má úradníkov automaticky nútiť návrhy nových povinností pre podnikateľov spojiť so zrušením tých nepotrebných. S účinnosťou od roku 2022 boli konečne schválené zmeny, ktoré v oblasti digitalizácie účtovníctva posúvajú našu legislatívu do 21. storočia a pozitívne je aj spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie s finančnou správou, ktorá tu tiež mala byť už pred rokmi.

Očakávania podnikateľov v roku 2022

Bolo by načase zásadne pohnúť s dlhoročnými problémami, akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, kvalita školstva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy. Z predstavenej vízie daňovej reformy by podnikatelia ocenili, aby sa podarilo zrealizovať tú časť opatrení, ktorá je v súlade s programovým vyhlásením vlády a dá sa stihnúť do konca volebného obdobia. Rovnako bude dôležitá poctivá implementácia schválených pravidiel, ktoré prijatie nových regulácií podmieňujú zrušením existujúcej regulačnej záťaže v dvojnásobnej hodnote.

Dôležité je však zdôrazniť aj to, čo by štát v budúcom roku robiť nemal, a síce pokračovať v legislatívnom procese k e-Faktúre, a to až do doby, kým nebudú vyhodnotené prínosy v minulosti prijímaných opatrení na boj proti daňovým podvodom, jasne stanovený cieľ a riešenia na jeho dosiahnutie, vrátane ich nákladov a prínosov.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach