Novinky

Zhodnotenie roka 2020 z pohľadu ZPS

Zhodnotenie aktuálneho stavu podnikateľského prostredia na Slovensku a pôsobenie vlády v uplynulom roku.

Na podnikateľské prostredie v roku 2020 vplývali dva zásadne faktory: pandémia a parlamentné voľby. Úvod roka priniesol "predvolebné zmeny", ktoré sa pozitívne dotkli aj peňaženiek časti podnikateľov. Príkladom sú 15 % daň pre malé firmy alebo vyššia hranica pre platenie preddavkov. Druhou skupinou zmien boli tie, ktoré súviseli s pandémiou. Vláda v mnohých prípadoch reagovala pomaly a zväčša sa „neobťažovala“ ani s minimálnou odbornou diskusiou s dotknutými, čoho výsledkom boli často nepodarky, ktoré bolo treba dovysvetľovať alebo opätovne novelizovať. Nie náhodou sú rôzne korona opatrenia výrazne zastúpené aj v ankete Byrokratický nezmysel roka 2020.

Správanie vlády voči podnikateľskému prostrediu je mierne schizofrenické

Vnímame pozitívne signály vo forme balíčkov na zlepšenie podnikateľského prostredia, no zároveň vidíme, že vláda často nedodržiava ani vlastné záväzky. Vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala k zmenám, ktoré mali skvalitniť legislatívny proces – skoncovať s prílepkami, neobchádzať pripomienkové konanie, komplexne hodnotiť dopady právnych predpisov či posilniť predvídateľnosť právneho poriadku. Žiaľ, prax je často iná. Pri novele zákona o dani z príjmov boli prijaté desiatky zmien v parlamente na poslednú chvíľu, bez akéhokoľvek pripomienkovania. Novela Zákonníka práce nemá vyčíslené vplyvy a zároveň predkladatelia neakceptovali v legislatívnom procese 90 % zásadných pripomienok. V skrátenom legislatívnom procese bolo "nutné" meniť zákon o odpadoch a cez prílepok k ústavnému zákonu reformujúcemu súdnictvo sa zmenili dôležité parametre dôchodkového systému. Bez odbornej diskusie a analýz dopadov.

Tak ako nemá jednotný rukopis a filozofiu vládny program, nemajú jednotnú filozofiu ani vládne opatrenia. Na jednej strane vidíme snahu o menej regulácií, štátnych zásahov a viac konkurencie (napr. otváranie trhu s učebnicami), na druhej strane zvyšovanie úlohy štátu - štátna IT firma, štátna dôchodková správcovská spoločnosť či snaha o obmedzovanie vlastníctva pôdy a nakladania s ňou.

Aké problémy trápia podnikateľov najviac

Dlhoročné problémy akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy sa nezmenili, no pribudli nové. Veľká časť firiem musí bojovať o prežitie a v tejto situácii potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok na podnikanie. Ak sa zmeny ohlasujú zo dňa na deň, nedokážu plánovať a nepomáhame ich prežitiu ani zachovaniu zamestnanosti.

Pomerne kriticky vnímame aj situáciu v školstve. V porovnaní s inými opatreniami je o to horšia, že dôsledky toho akým spôsobom prebieha vzdelávanie nie je vidieť hneď a prejavia sa až po čase.

Aké kroky by sme uvítali v roku 2021

Podnikateľské prostredie potrebuje stabilitu, predvídateľnosť a reformy, o ktorých hovorí vládny program iba veľmi opatrne. Dôležité bude aký prístup zvolí vláda pri využití peňazí z Plánu obnovy. Správnou cestou nie sú europrojekty, ktoré selektívne zvýhodňujú jedných na úkor iných, ale reforma školstva, zdravotníctva a tiež reforma daní a odvodov, ktorá pomôže posilniť konkurencieschopnosť slovenských firiem a citeľne znížiť cenu práce.

Zároveň bude dôležité, či vláda prijme opatrenia, ku ktorým sa zaviazala, ako napríklad princíp podľa ktorého bude možné novú reguláciu prijať iba výmenou za zrušenie niektorej nepotrebnej alebo zavedenie možnosti nápravy bez sankcie pri drobných pochybeniach.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach