Novinky

Workshop: Ako spraviť zo školy miesto, kam si to žiaci neprídu len odsedieť a pripravovať absolventov na povolania budúcnosti

Ako byť školou pre 21. storočie a vyučovať kompetencie potrebné pre svet, ktorý príde, no nepoznáme ho? Praktické príklady a skúsenosti riaditeľa, ktorému sa darí takéto miesto vytvárať.

Workshop: Ako spraviť zo školy miesto, kam si to žiaci neprídu len odsedieť a pripravovať absolventov na povolania budúcnosti

O svoje dlhoročné a praktické poznatky sa podelí Radko Sáblík, český stredoškolský pedagóg, riaditeľ Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a zároveň jeden z 8 členov expertného tímu ministerstva školstva ČR, ktorí sa podieľali na príprave Vízie vzdelávania ČR do roku 2030+.  

Škola, ktorú riadi je príkladom dobrej praxe nielen pre učiteľov z Česka, ale aj pre stovky učiteľov zo zahraničia. V tomto školskom roku záujem uchádzačov o štúdium na všetky ponúkané odbory štvornásobne prekračoval počet miest a škola dostala najvyšší počet prihlášok zo všetkých stredných škôl v Českej republike ponúkajúcich 4 ročné maturitné odbory, a to vrátane tých najprestížnejších gymnázií.

Radko Sáblík od ľudí očakáva, aby sa chceli vzdelávať, boli schopní vo svojom zanietení vydržať a aby sa vedeli učiť. Škole sa podarilo dosiahnuť, že študenti si nechodia hodiny len odsedieť, ale naopak, patria medzi najaktívnejších zo všetkých českých škôl. Dôkazom toho je aj ich zapojenie sa do každodenného chodu školy a desiatok projektov, napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti, internetu vecí či virtuálnej reality. Tí najšikovnejší spolupracujú na veľkých komerčných projektoch s IT spoločnosťami či Ministerstvom školstva alebo pomáhajú samosprávam.  

Škola vytvára prostredie, v ktorom sú študenti zapájaní natoľko, že zo školy niekedy „zabudnú“ odísť a aj po skončení štúdia sa zapájajú do rozvoja školy a odovzdávajú svoje vedomosti ďalším študentom. Zastávajú vedúce pozície na jednotlivých oddeleniach alebo pôsobia ako samotní učitelia a venujú sa výuke tých najmodernejších technológií. 

Smíchovská škola, nielenže učí podľa štandardov zodpovedajúcim 21. storočiu, ale hlavne je vzorom toho, ako inovovať školy. Práve ich študenti v marci roku 2020 ukazovali pedagógom z celej Českej republiky, ako začať učiť online. Čo je v dnešnej dobe pre všetkých už štandardom.

Prepojenie s praxou podčiarkuje aj ich vlastný Mediální dům Preslova, ďalej vývojárske Studio 301 zaoberajúce sa vývojom aplikácií vo virtuálnej a rozšírenej realite a taktiež Studio 301 s.r.o., ktoré založili a vlastnia dvaja absolventi a jeden študent a je zamerané na tvorbu komerčných projektov.

Výsledky práce Radka Sáblíka sú dôkazom toho, že zmena v školstve sa neurobí na ministerstve, ani v kancelárii zriaďovateľa, ale v konkrétnej triede a riaditeľ hrá pri týchto zmenách nezastupiteľnú úlohu. Učiteľom totiž vie vytvoriť také podmienky, aby sa nebáli vystúpiť z komfortnej zóny.

Čo sa na workshope dozviete?

Ako spraviť zo školy miesto, kam študenti budú chodiť radi a budú sa chcieť vzdelávať, ako viesť študentov k tomu, aby boli zodpovední za svoje vzdelávanie a boli učiteľom partnerom vo vzdelávacom procese.

  • Ako hľadať u študentov silné stránky a ako im môže škola pomôcť rozvíjať ich talent;
  • ako dosiahnuť, aby absolventi „zo školy zabudli odísť“ a zapájali sa do jej rozvoja;
  • čo má riaditeľ urobiť preto, aby zmenil školu a prispôsobil ju potrebám 21. storočia;
  • čo môže urobiť riaditeľ, aby prispôsobil vzdelávanie svetu, ktorý sa zmenil a získať si pre túto zmenu kolegov, študentov aj ich rodičov;
  • prečo a ako prepájajú svet humanitného a technického vzdelávania;
  • čo školám priniesla pandémia a malo by to v nich zostať;
  • praktické príklady a skúsenosti ako môže riaditeľ vytvoriť tvorivé prostredie pre učiteľov a študentov.

Na workshope vystúpia aj samotní absolventi a študenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia s príkladmi a ukážkami zaujímavých aktivít, ktorých cieľom bude ukázať riaditeľom a učiteľom, ako sa dá učiť inak.

Termín

V stredu 07. júla 2021 od 09:00 do 12:00 hod.

Miesto konania

Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2 (Twin City A), 811 09 Bratislava.

Ako sa prihlásiť

Účasť na podujatí je bezplatná. Pre prihlásenie je potrebná registrácia.

Počet miest je obmedzený, nezabudnite sa preto registrovať čím skôr.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát Združenia podnikateľov Slovenska na adrese [email protected]

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach