Novinky

Superpočítač ako nástroj v podnikaní - vyskúšajte si ho bezplatne

Predstava superpočítača ako nástroja v podnikaní nie je zatiaľ na Slovensku príliš rozšírená. To však chce zmeniť Národné kompetenčné centrum (NCC) pre vysokovýkonné počítanie (HPC, high-performance computing), ktoré malým a stredným podnikom ponúka možnosť bezplatne si tento nástroj vyskúšať, získať vedomosti a skúsenosti a realizovať pilotné projekty.

Vysokovýkonnú výpočtovú infraštruktúru (HPC) si môžeme predstaviť ako set mimoriadne výkonných počítačov (výpočtových uzlov) prepojených vysokorýchlostnou sieťou, ktoré tak poskytujú o mnoho rádov väčší výpočtový výkon, ako bežne dostupné počítače. Dokážu riešiť naozaj zložité numerické úlohy v krátkom čase.

Konkrétnym príkladom môže byť proces návrhu a výroby rôznych produktov alebo komplexných súčiastok, kedy je najprv potrebné zdĺhavo vyskúšať a otestovať množstvo materiálov, postupov a prototypov. Na superpočítači je však možné simulovať rôzne procesy a vlastnosti výrobku podľa zadaných parametrov, čo šetrí čas, energiu aj materiál.

HPC+ nástroje, medzi ktoré patrí aj vysokovýkonná dátová analytika (HPDA), umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML) sú užitočné tiež pri prediktívnej diagnostike. Vedieť dopredu, kedy dôjde k zlyhaniu konkrétnej časti výrobnej linky či iného prístroja pomáha vyhnúť sa stratám z vynútených odstávok a čakaniu na náhradné diely.

Aj spracovaním a analýzou dát z rôznych internetových portálov alebo sociálnych sietí sa dajú získať informácie, ktoré firma môže využiť na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, a tak získať na trhu konkurenčnú výhodu.

Pokročilé simulácie, HPDA a spomínané aplikácie AI/ML sa realizujú pomocou softvérov, ktoré dokážu využiť vysoký výkon HPC systémov. Takéto HPC systémy máme aj na Slovensku (patril medzi ne napríklad superpočítač Aurel) - a kým doteraz bolo ich využitie skôr doménou vedeckých výskumných skupín, Národné kompetenčné centrum chce HPC komunitu otvoriť aj súkromnému sektoru. V rámci bezplatných služieb sa môžu firmy poradiť o možnostiach nasadenia HPC riešení a v prípade záujmu ich aj otestovať v rámci pilotných projektov. Samozrejmosťou je zaškolenie a podpora tímu NCC.

Kompetenčné centrum, ktoré vzniklo vďaka projektu EuroCC v rámci Slovenskej Akadémie Vied, slúži ako kontaktný bod pre všetkých záujemcov o využitie HPC technológií. Svojimi službami a aktivitami sa okrem iného snaží podporiť inovatívnosť a konkurencieschopnosť slovenských firiem.

Viac informácií o NCC pre HPC: Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach