Novinky

Stanovisko ZPS k legislatívnemu zámeru na zavedenie e-fakturácie

Keďže ide o predbežnú informáciu nepoznáme detaily a to, či štát pamätá na množstvo praktických problémov, ktoré môže spôsobiť návrh, ktorého zámerom je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru prostredníctvom certifikovaného softvéru alebo bezplatnej štátnej on-line aplikácie.

Dôsledne kalkulujme náklady a porovnávajme ich s prínosom

Cieľom návrhu je boj proti daňovým podvodom, no tento argument počúvame už roky pri odôvodňovaní zavádzania kontrolných výkazov, e-kás a ďalších opatrení. Podnikatelia pociťujú administratívne a finančné náklady týchto opatrení, ale nezdá sa, že by ich štát tieto nástroje dostatočne využíval a prinášali adekvátny efekt.

Podnikatelia majú v živej pamäti zmätky a novely na poslednú chvíľu pri nezvládnutom procese zavádzania e-kás a skôr ako sa štát pustí do ďalšieho takéhoto „dobrodružstva“ s on-line fakturáciou, by bolo na mieste poctivo spočítať náklady firiem a štátu na zvedenie on-line pokladníc a porovnať ich s prínosom, ktoré toto opatrenie malo.

Hazard s citlivými firemnými údajmi

Dôvody na optimizmus pri takýchto návrhoch nedáva podnikateľom ani doterajšia skúsenosť s fungovaním štátnych IT systémov, z hľadiska užívateľskej jednoduchosti, ich stability, ale aj bezpečnosti pri narábaní s citlivými dátami. V minulom roku vďaka chybe v systéme získali prístup ku firemným dokumentom podaným finančnej správe ľudia, ktorí s danými firmami nemali nič spoločné. Deravé IT riešenia spôsobujú, že firmám chodia do e-schránok so súdov cudzie rozsudky, ktoré často obsahujú osobné údaje a takto by sa dalo pokračovať.  Netreba sa preto čudovať, že podnikateľské subjekty majú zo zhromažďovania dát na jednom centrálnom mieste a v reálnom čase obavy.

Byrokracia a ďalšie výdavky

Mnohým subjektom pribudne povinností a byrokracia môže narásť. Tí, ktorí doteraz podávali kontrolné výkazy raz za mesiac či štvrťrok, budú mať povinnosť posielať vybrané údaje z vystavenej faktúry ešte pred jej konečným odoslaním odberateľovi, čo môže byť aj na dennej báze.

Daňovníci, ktorí používajú účtovné softvéry pravdepodobne zaplatia za ich úpravu na systém kompatibilný s Finančnou správou. Rovnako ako pri e-kasách, časť dodávateľov softvérov nemusí prejsť certifikáciou a firmy budú musieť svoje účtovné softvéry vymeniť za iné.

Každý podnikateľ bude pri fakturácii tiež potrebovať on-line prístup, čo sú pre časť firiem tiež dodatočné náklady.

IT zručnosti alebo drahšie účtovné služby

Živnostníci, ktorí v súčasnosti vypisujú faktúry ručne, účtovníctvo riešia raz ročne, sa budú musieť naučiť pracovať so štátnym systémom, prejsť na účtovný softvér alebo platiť svojmu účtovníkovi či daňovému poradcovi za ďalšie služby.

Zavedenie konkrétnych termínov na vystavenie faktúr prinesie do fakturácie elementárny poriadok, no zároveň časti firiem (napr. neplatiteľom DPH) skomplikuje život. Podnikatelia, ktorí faktúry vystavujú ručne sa budú musieť naučiť pracovať navyše so štátnou aplikáciou, alebo prejsť tiež na účtovný softvér.

Najmä pre externých účtovníkov, ktorých služby využívajú malé firmy a živnostníci môže nová legislatíva znamenať operácie navyše. Faktúry zasielané finančnej správe budú musieť buď kontrolovať, alebo sa spoľahnúť, že boli do systému podnikateľom zadané dobre alebo ich vystavovať za podnikateľa, čo nie je vždy možné. Dôsledkom môžu byť vyššie náklady na účtovné služby.

Vážny problém s daňovými únikmi to nevyrieši

Rovnako ako e-kasa ani e-fakturácia nevyrieši problém s daňovými únikmi v prípadoch, kedy dodávateľ nevystaví zákazníkovi doklad, pretože ho nepožaduje a nepotrebuje – konečný spotrebiteľ, SZČO využívajúca paušálne výdavky a pod.

Štát by mal najskôr dotiahnuť existujúce projekty

Finančná správa by najprv mala dotiahnuť už rozpracované projekty, ako zavedenie obojstrannej elektronickej komunikácie s daňovníkmi, aby podnikatelia nemuseli chodiť so žltými lístkami na poštu, zverejnenie saldokonta platieb, aby si vedeli skontrolovať prípadné nezrovnalosti, rovnako ako je to možné v zdravotnej, či Sociálnej poisťovni a naplno využívať existujúce nástroje.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach