Novinky

Firmy čaká opäť byrokratická spartakiáda na obchodných súdoch

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra minulého roka priniesla nenápadnú zmenu, ktorá sa týka väčšiny firiem. Do septembra musia na obchodný register nahlásiť rodné čísla spoločníkov.

Firmy čaká zbytočná byrokracia a ďalšie výdavky

Pri novo zakladaných spoločnostiach, ktoré sa do obchodného registra zapisujú od 1.10.2020, sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla alebo iné identifikátory (t. j. číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu pri cudzincoch, ktorým nebolo pridelené rodné číslo).

Nová povinnosť sa však týka aj existujúcich firiem. Do 30. septembra 2021 majú do neverejnej časti obchodného registra zapísať rodné čísla spoločníkov alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené.  Zápis je možný len elektronicky a firma zaň zaplatí súdny poplatok 33 eur. Ak si na splnenie povinnosti netrúfa konateľ sám, ďalšiu náklady mu vzniknú za služby advokáta.

Úradníci si život zjednodušili, podnikateľom ho skomplikovali

Povinnosť zapísať rodné číslo alebo iný identifikačný údaj vznikla z dielne Ministerstva spravodlivosti SR v rámci realizácie opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra schválených vládou Slovenskej republiky ešte v apríly 2018.

„Nie je to tak dávno, čo všetky firmy museli zapisovať do obchodného registra údaje o konečných užívateľoch výhod. Výsledkom boli paralyzované obchodné súdy. Zápisy akýchkoľvek zmien trvali aj niekoľko mesiacov. Zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že tentokrát bude situácia iná,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Nepochopiteľné je, že opakovanému preháňaniu firiem pri zapisovaní údajov sa pri troche snahe dalo predísť. Nápad zaviesť túto povinnosť vláda schválila už v roku 2018, teda ešte predtým ako firmy začali zapisovať do obchodného registra konečných užívateľov výhod,“ dodáva.

Kandidát na Byrokratický nezmysel roka

Dôvodová správa uvádza, že povinnosť zapísať rodné číslo alebo iný identifikačný údaj fyzickej osoby vznikla za účelom zabezpečenia jednoznačnej identifikácie fyzických osôb, v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“. Teda, aby štát vo vzťahu k iným referenčným registrom nemusel duplicitne žiadať informácie, ktoré už má dostupné. „Škoda, že princíp jedenkrát a dosť neaplikovali úradníci už pri tejto novele. Absurdnosť novej legislatívy totiž podčiarkuje fakt, že od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú. Napríklad, ak je spoločníkom jednej eseročky iná eseročka, má povinnosť nahlásiť IČO,“ uzatvára Solík.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach