Novinky

Dvojaký meter pri respirátoroch

Pri povinných respirátoroch vytvoril štát dve kategórie podnikateľov. Napriek tomu, že ich výrobky poskytujú rovnaký štandard ochrany, časť z nich nemôžu zákazníci nosiť v interiéroch na Slovensku, ak nechcú porušovať pravidlá.

Štát pri povinných respirátoroch zbytočne obmedzuje konkurenciu

„Ak sa štát rozhodol zaviesť povinnosť nosiť respirátory v interiéroch, tak mal vytvoriť také pravidlá, ktoré nebudú zbytočne obmedzovať konkurenciu a diskriminovať časť výrobcov či predajcov,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Vláda zaviedla na respirátory nulovú DPH, aby výrobky zlacnila, a aby boli dostupnejšie. Na druhej strane úrady vytvorili pravidlá, ktoré zbytočne obmedzujú širšiu ponuku pri ich predaji. „Žiaľ ide o ďalší z  príkladov, keď pri prijímaní regulácií chýbala aspoň minimálna odborná diskusia, čoho výsledkom je nepodarok. Štát zbytočne obmedzil možnosť používať viaceré druhy respirátorov, ktoré poskytujú rovnaký štandard ochrany. Aj po novele vyhlášky majú platné pravidlá od optimálneho stavu ďaleko,“ dodáva Solík.

V niektorých respirátoroch možno ísť na covidové oddelenie, ale do trolejbusu nie

„Je nepochopiteľné, že v našom respirátore môže ísť lekár na covidové oddelenie, ale bežný občan v ňom nesmie ísť do trolejbusu či na nakupovať do potravín,“ hodnotí platné pravidlá Arthur Gevorkyan, konateľ spoločnosti GEVORKYAN. Pred rokom, v čase najväčšieho nedostatku, jeho závod práškovej metalurgie vo Vlkanovej vyvinul a začal vyrábať ochranné masky proti COVID-19.

To, že nejde o problém iba jednej firmy potvrdzuje konateľ firmy Rota Plus, Andrej Bobák. „V našom e-shope predávame aj samosterilizačné respirátory vyvinuté špeciálne na ochranu proti COVID-19. Napriek tomu, že sú na tento účel certifikované podľa odporúčania EÚ, slovenské úrady to neakceptujú a vyžadujú udelenie výnimky. Namiesto nášho podnikania sa tak musíme venovať papierovačkám, aj keď predávame špičkový produkt, ktorý prešiel certifikáciou v EÚ a poskytuje pred COVID-19 nadštandardnú ochranu.“

Platné pravidlá treba zmeniť

Predpisy upravujúce povinné používanie respirátorov v interiéri si vyžadujú zmenu. „Už včera bolo neskoro. Nielen, že zákazníkom obmedzujú ponuku, ale súčasnou úpravou ideme aj proti domácim výrobcom,“ zdôrazňuje Gevorkyan. „Dôležité je nielen vyriešiť problém, ale predchádzať vzniku takýchto situácií, a to je možné len dôsledným zohľadňovaním pripomienok pri tvorbe legislatívy a vyhlášok,“ uzatvára Solík.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach