Novinky

Diskutovali sme o odporúčaniach OECD k podnikaniu na Slovensku

Prezident ZPS, Ján Solík vystúpil na webinári „Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku„, ktorá je výsledkom dvojročnej spolupráce Ministerstva hospodárstva a OECD.

Diskutovali sme o odporúčaniach OECD k podnikaniu na Slovensku

Správa OECD poskytuje vláde zrkadlo, ktoré ukazuje v akom stave je slovenské podnikateľské prostredie a sektor malého a stredného podnikania.

Malé a stredné firmy tvoria 99,9 % všetkých firiem, no v kľúčových parametroch, akými sú produktivita, export či inovačná schopnosť v medzinárodnom porovnaní zaostávajú. OECD vo svojej správe poukazuje na dlhodobé problémy - vysoké odvodové zaťaženie, časté zmeny zákonov, nadpráca slovenských úradníkov pri preberaní európskej legislatívy či chýbajúce spätné vyhodnocovanie dopadov prijatých regulácií.

Okrem tém, ktoré dlhodobo trápia slovenské firmy sa venuje aj viacerým špecifickým oblastiam, ktoré sú nemenej dôležité a vyžadujú si pozornosť zodpovedných. Ide napríklad o rodinné podniky alebo podnikateľské vzdelávanie a rozvoj podnikateľských zručností.

Dôležitou oblasťou, ktorej sa správa venuje je aj pohľad na podnikateľské prostredie v regiónoch. Ak hovoríme o opatreniach akými sú vyčísľovanie dopadov prijímaných zmien, ich dôsledné pripomienkovanie zo strany dotknutých subjektov či ich schvaľovanie s dostatočným predstihom, tak na samosprávy sa často zabúda,  hoci môžu v nemalej miere ovplyvniť podmienky pre podnikanie. Typickým príkladom sú dane z nehnuteľností.

Veľká časť odporúčaní v tejto správe nie sú novinky, preto bude kľúčová ich implementácia a to, aby nezostali iba na papieri. A tiež, aby sa nestalo, že zodpovedné rezorty síce popisované problémy „vyriešia“, no takým spôsobom, že sa v praxi nič nezmení.

Celú správu nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach