Novinky

Zavedenie systému skrátenej pracovnej doby tzv. "Kurzarbeit"

Otázka mesiaca pre porotu ZPS: Aký je váš názor na zavedenie systému skrátenej pracovnej doby tzv. "Kurzarbeit", resp. Fondu udržania zamestnanosti?

Zavedenie systému skrátenej pracovnej doby tzv.

  Otázka mesiaca august pre porotu ZPS  

Podľa môjho názoru je Kurzarbeit alebo systém skrátenej doby dobré opatrenie. Musí však byť správne nastavený. To znamená, že musí zohľadňovať podmienky v krajine, kde sa uplatňuje a riešiť jej problémy. Popritom je kľúčová konkurencieschopnosť. Som zásadne proti tomu, aby zavedený systém zvyšoval daňové a odvodové zaťaženie firiem. Už teraz je na Slovensku príliš vysoké. Druhou pripomienkou je jeho dĺžka. Slovensko sa nemôže porovnávať s Nemeckom. Za prvé, sú ekonomicky omnoho silnejší, a preto si môžu dovoliť predĺžiť “Kurzarbeit“ aj na dva roky. Za druhé nemecká mentalita je iná, ako slovenská. U nás sa stretávam s tým, že už po troch mesiacoch strávených doma, strácajú ľudia pracovné návyky. Preto si myslím, že systém skrátenej pracovnej doby by u nás nemal trvať dlhšie, ako šesť mesiacov. Ak by zamestnávateľ chcel uvedenú dobu predĺžiť, mal by preukázať ekonomickú silu. To, že je po jej skončení schopný prevádzku znova naštartovať a nie, že vyberie podporu a s krokodílími slzami aj tak skrachuje a zanechá kopec dlhov. Potom je lepšie, aby firma radšej časť zamestnancov prepustila a uvoľnila ich na trh práce, kde iní zúfalo voľnú pracovnú silu hľadajú.

— Jaroslav Ďurkovský, člen Generálnej rady ZPS

Z môjho pohľadu je nastavenia Kurzarbeitu u nás nedostatočné, naviazané na priemernú mzdu v hospodárstve, ak nevieme dosiahnuť parametre susedného Rakúska, tak by nám mohlo byť vzorom Česko alebo Chorvátsko. Počkajme si však na úplné znenie zákona a následne ho budeme hodnotiť.

— Ľuboš Halák, člen Generálnej rady ZPS

Kľúčové je, aby zavedenie tohto systému v žiadnom prípade neviedlo k zvýšeniu odvodového zaťaženia. To je treba naopak znižovať. Aj pre tento tzv. kurzarbeit platí, že diabol je v detailoch, bližšie sa teda bude dať vyjadriť až potom, keď predkladateľ zverejní paragrafované znenie návrhu zákona.

— Robert Spišák, člen ZPS


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach