Novinky

Zásahy štátu verzus zamestnávanie

Otázka mesiaca pre porotu ZPS: Ako vnímate administratívne zásahy štátu zvyšujúce nepriame náklady na zamestnávanie?

Zásahy štátu verzus zamestnávanie

  Otázka mesiaca január pre porotu ZPS  

Všetky opatrenia štátu, ktoré umelo zvyšujú priame či nepriame náklady na zamestnávanie, vnímam ako čistý populizmus. V podstate znižujú konkurencieschopnosť našich firiem a celej ekonomiky. Pokiaľ necháme fungovať voľný trh, zamestnávatelia sami budú nútení vytvárať čo najlepšie podmienky vrátane miezd pre svojich pracovníkov, aby si ich udržali, eventuálne získali nových.

— Jaroslav Ďurkovský, člen Generálnej rady ZPS

Administratívne zásahy štátu zvyšujúce nepriame náklady na zamestnávanie vnímam podobne negatívne ako aj pri iných nepriamych nákladoch a záťažiach podnikateľského prostredia, zároveň ma zaráža, že napriek tomu, že existujú organizácie, ktoré na to dôrazne upozorňujú, ich argumenty nie sú brané na zreteľ dostatočne vážne.

— Ľuboš Halák, člen Generálnej rady ZPS

Administratívne zásahy štátu vidím ako jeden z najväčších problémov podnikania. Trend je dlhodobo zhoršujúci sa. Tieto administratívne zásahy spôsobujú nesprávnu alokáciu zdrojov, so všetkými súvisiacimi škodami. Klasické dielo Frederica Bastiata: „Čo je vidieť a čo nie je vidieť“ by malo byť povinným čítaním pre všetkých, ktorí sa verejnej správe a politike venujú.

— Robert Spišák, člen ZPS
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach