Novinky

Výročná konferencia: Podnikateľské prostredie na Slovensku

V rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ vás spolu s partnermi pozývame na ONLINE konferenciu na tému Podnikateľské prostredie na Slovensku - Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti.

Kedy

  • v stredu 9. decembra 2020
  • od 9.00 do 12.00 hod.

Program

9:00 – 09:15 Otvorenie konferencie a privítanie zúčastnených

9:15 – 10:30 Podnikateľské prostredie na Slovensku

  • Správa o stave MSP v roku 2019 v kontexte kvality podnikateľského prostredia
  • Dopady regulácií na podnikateľské prostredie
  • Podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2019 v kontexte GEM
  • Podnikateľské prostredie a pandémia COVID-19

10:45 – 11:15 Rodinné podnikanie na Slovensku

  • Bariéry v rodinnom podnikaní na Slovensku
  • Návrhy opatrení na zlepšenie postavenia rodinných firiem

11:20 – 12:00 Medzigeneračné podnikanie na Slovensku

  • Výskum medzigeneračného podnikania v dobe digitalizácie
  • Podnikateľské charakteristiky mladých a seniorov na Slovensku

12:00 Záver

Prosíme o potvrdenie vášho záujmu o účasť na: adamcova@sbagency.sk

Link na pripojenie Vám bude zaslaný vopred emailom.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach