Novinky

V Bratislave dnes prebiehalo 2. zasadnutie Generálnej rady ZPS

Členovia Generálnej rady sa osobitne zaoberali problémom katastrofálnej vymožiteľnosti práva na Slovensku z pohľadu podnikateľov ako aj reformou verejnej správy.

Dňa 27. 02. 2020, t. j. vo štvrtok, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS ako aj informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. Prezident ZPS informoval členov GR ZPS o posledných aktivitách ZPS, o založení Platformy ZPS pre rodinné podniky, krátko zhodnotil tretí ročník výročnej konferencie ZPS o vzdelávaní a informoval prítomných o prebiehajúcom projekte ZPS Akadémia Baťa. Taktiež prezentoval výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2019.

Členovia GR ZPS sa osobitne zaoberali problémom katastrofálnej vymožiteľnosti práva na Slovensku z pohľadu podnikateľov. Ako ukázali prepisy komunikácie obvinených v rôznych kauzách, bežnými praktikami sa u nás stali korupcia, kupovanie sudcov, ovplyvňovanie polície, prokuratúry a súdov mafiánskymi štruktúrami. To sú aj kľúčové príčiny nespravodlivosti, ktorú cítia nielen občania, ale aj podnikatelia. Ako konštatovali viacerí členovia GR ZPS, často sa o nej presviedčajú na vlastnej koži, keď čelia zaujatosti zo strany policajtov, prokurátorov či sudcov, pretože ich protistrana v obchodných sporoch si tieto zložky dokáže nakloniť na svoju stranu nečestnými praktikami. To nezriedka existenciálne ohrozuje nielen ich podnikanie, ale aj ich osobný, resp. rodinný život.

Združenie podnikateľov Slovenska preto očakáva od vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb, že čo najskôr urobí všetky potrebné zmeny, ktoré zabezpečia nastolenie elementárnej spravodlivosti, aby o súdnych rozhodnutiach nerozhodovali peniaze, nátlak či iné spôsoby ovplyvňovania, ale sa rozhodovalo nezaujato, podľa merita veci. Združenie podnikateľov Slovenska považuje túto tému za jeden z rozhodujúcich aspektov zlepšenia podnikateľského prostredia u nás.

ZPS preto onedlho predstaví výsledky analýzy fungovania súdnictva z hľadiska podnikateľov, ktoré v optimálnom prípade poslúžia ako podklad a inšpirácia pre kompetentných, aby dokázali opätovne nastoliť spravodlivosť nielen v podnikateľskom prostredí na Slovensku, ale aj v spoločnosti ako celku.

Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Richard Rybníček, primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska, Viktor Nižňanský, riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra a Rudolf Požgay, ekonóm a expert ZPS, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali o reforme verejnej správy.

Tlačová správa z 2 zasadnutia Generálnej rady ZPS

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach