Novinky

Trojbodový plán na zníženie byrokracie a zastavenie legislatívnej smršte

Ak má vláda začať od marca robiť kvalitatívne inú politiku, ktorá povedie k citeľnému obmedzeniu byrokracie a šikany zo strany úradov, ktorú naozaj pocítia všetci podnikatelia, musí urobiť 3 kroky:

  1. okamžite zrušiť množstvo nezmyslov, ktoré občanom (lekárom, učiteľom, ale aj samotným úradníkom) a podnikateľom dnes zbytočne otravujú život
  2. okamžite zaviesť niekoľko princípov schvaľovania legislatívy, ktoré zvýšia ochranu občanov a podnikateľov pred nedomyslenými legislatívnymi nepodarkami a sprísnia požiadavky na predkladateľov zákonov
  3. začať pripravovať celý systém riadenia pre tzv. lepšiu reguláciu

Bod jedna je najjednoduchší a najrýchlejší: stačí dať veľkej časti Agendy 2020 a konkrétnym návrhom iných strán na rušenie nezmyslov podobu materiálu, ktorý schváli vláda.

Bod dva musí byť tiež rýchly a musí byť namierený na odstránenie najväčších nedostatkov pri schvaľovaní legislatívy, ktorými sú:

  1. poslanecké návrhy zákonov  v prípade zákonodarnej moci a 
  2. v prípade výkonnej moci nikým a ničím neriadená regulačná aktivita jednotlivých ministerstiev a úradov. 

Záplatou na poslanecké návrhy je ich podriadenie režimu posudzovania vplyvov, vrátane povinného pripomienkového konania pre verejnosť a zavedenia dostatočnej lehoty na ich pripomienkovanie. O to sa dlhodobo a neúspešne usilujeme. Bez tejto zmeny nie je mysliteľné výrazné zlepšenie kvality prijímaných zákonov.

Aj na prebujnelú reguláciu ministerstiev a úradov existuje účinná kazajka, do ktorej ju možno zovrieť: je ňou automatický mechanizmus, ktorý bude viesť k rušeniu väčšieho počtu regulácií než počet regulácií, ktoré budú zavádzané. Stačí zaviesť povinnosť pre predkladateľov návrhov zákonov, aby za každé jedno euro zvýšených nákladov, ktoré podnikateľom spôsobí nimi navrhovaná regulácia, museli zároveň navrhnúť zrušenie inej regulácie v ich kompetencii, ktorá bude znamenať úsporu nákladov podnikateľov v dvoj- či trojnásobnom rozsahu. A túto povinnosť bude treba dôsledne vynucovať.

Obidve tieto zásadné vylepšenia sa dajú začať uplatňovať takmer okamžite, prakticky hneď po nástupe novej vlády a nového parlamentu.

Nezabudnime však ani na bod tri, ktorý som spomínal pred chvíľou. Snahu o lepšie vládnutie bude treba dotiahnuť zavedením systému lepšej regulácie. Našťastie, nemusíme vymýšľať koleso, stačí čo najrýchlejšie zaviesť všetkých dvanásť odporúčaní OECD pre regulačnú politiku, vrátane vytvorenia ex post posudzovania existujúcej legislatívy, vrátane posudzovania vplyvov regulácie samospráv či vytvorenia nezávislého dohľadu nad regulačnou politikou vlády na spôsob Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

(Prepis časti vystúpenia, ktoré odznelo na predstavovaní programu SaS dňa 11. januára 2020)

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach