Novinky

Program vlády očami podnikateľov

Vládny program na roky 2020 - 2024 je najdlhší, najmenej konzistentný, no zároveň s veľkým množstvom záväzkov na zlepšenie podnikateľského prostredia a kvality prijímanej legislatívy.

Program vlády očami podnikateľov

Konkrétne záväzky vs. všeobecné frázy

Analýza programového vyhlásenia vlády, ktoré dnes schválil parlament ukazuje, že napriek tomu, že ide o najdlhší vládny program v histórii, až 61 % jeho textu tvoria všeobecné frázy a 41 % sú viac-či menej konkrétne záväzky.

Programové vyhlásenie vlády reaguje na kľúčové problémy podnikateľského prostredia

Vládny program reaguje viacerými konkrétnymi záväzkami na kľúčové problémy, na ktoré dlhodobo poukazujú podnikatelia: Obrovské množstvo komplikovaných a nejednoznačných zákonov, ktoré sa často menia a nízka vymožiteľnosť práva.

Riešenia, ktoré vláda ponúka sa týkajú systémových zmien aj jednorazových vylepšení:

 • Zásadný pokles regulačnej záťaže – zavedenie novej povinnosti musí byť spojené s odstránením jednej a od roku 2022 až dvoch existujúcich.
 • Zmeny zákonov k 1.1.
 • Zavedenie inštitútu záväzných stanovísk.
 • Druhá šanca - možnosť nápravy bez sankcie.
 • Dôslednejšie pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov a dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov (tzv. prílepkov).
 • Zjednodušenie a zníženie počtu štatistických výkazov.
 • Prehodnotenie poplatkov tak, aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch.
 • Prijímanie nových zákonov až po dôsledných konzultáciách a s dostatočným časovým predstihom.
 • Register regulácií a jeden unikátny portál na podávanie hlásení a výkazov.
 • Centrálny register súdnych rozhodnutí.
 • Nový obchodný register a zavedenie externých registrátorov doň.
 • Nové stavebné predpisy zjednodušujúce a urýchľujúce výstavbu.
 • Gastrolístky dostanú alternatívu v peniazoch.
 • Množstvo voľných živností nahradí jedna univerzálna.

Príliš opatrné formulácie pri niektorých zásadných reformách

Pri niektorých zásadných reformách sú formulácie vo vládnom programe príliš opatrné a málo odvážne, bez konkrétnych záväzkov, skôr v rovine úvah.

 • Zvážime návrat k jednoduchému systému rovnej dane.
 • Obnovíme reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS).
 • Zanalyzujeme možnosti zavedenia tzv. reverse charge.
 • Zvážime vytvorenie systému medzitrhu práce s možnosťou súbehu dávky v hmotnej núdzi a mzdy.

Časť opatrení sa minie zamýšľanému cieľu

Vládny program obsahuje aj viacero opatrení, ktoré reagujú na správne pomenovaný problém, no navrhované riešenia ich nevyriešia. Príkladom je úhrada faktúr v poradí podľa splatnosti, ktorá môže v praxi spôsobiť viac problémov ako úžitku, aj keď na prvý pohľad to tak nevyzerá.

Program vlády nemá jednotný rukopis

V prístupe k riešeniu problémov nemá vládny program jednotnú filozofiu. Na jednej strane vidíme snahu o menej regulácií, štátnych zásahov a viac konkurencie (napr. otváranie trhu s učebnicami), na druhej strane záväzky na vznik nových úradov a zvyšovanie úlohy štátu napríklad v oblasti zdravotníctva alebo nájomného bývania.

Riešenia koronakrízy vo vládnom programe

Nová vláda síce vo svojom programe nevenuje samostatnú časť tomu, ako vidí východiská pri reštarte ekonomiky po koronakríze, no viaceré časti programového vyhlásenia odpoveď na túto otázku dávajú.

Zníženie regulačnej záťaže, flexibilita v pracovnom práve, podpora inovácií pri transformácii ekonomiky v ére atomizácie, umelej inteligencie, ale aj zmeny v školstve a podpora rozvoja digitálnych a podnikateľských zručností.

Vládny program však nedáva odpoveď na otázku týkajúcu sa financovania záchranných balíkov, ktoré vláda prijala v súčasnom období. Nestačí prijať opatrenia na podporu rôznych segmentov ekonomiky a záchranu pracovných miest, ale je férové povedať aj na úkor koho a kto tieto opatrenia zaplatí.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach