Novinky

Podnikatelia očakávajú požitie fondu obnovy aj na reformu odvodov a daní

V utorok, 14. 07. 2020, sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS ako aj informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. Prezident ZPS informoval členov GR ZPS o aktivitách počas karanténnych opatrení, o schválenom balíku opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia ako aj o nedávnych konzultáciách k pripravovanej novele zákona o nelegálnom zamestnávaní a návrhu programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 z pohľadu administratívnej záťaže firiem.

Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky a Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali o znižovaní regulačnej záťaže a opatreniach na reštart ekonomiky po koronakríze.

Členovia GR ZPS sa osobitne zaoberali najmä opatreniami, ktoré sú potrebné na reštart ekonomiky po koronakríze a udržanie konkurencieschopnosti slovenských firiem. GR ZPS ocenila prijatie balíka 114 zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia. Schválené zmeny pokladá ZPS za pozitívny signál a prvý krok, no podnikatelia okrem jednorazového rušenia zbytočných povinností očakávajú najmä systémové zmeny na znižovanie regulačnej záťaže a razantnejšie opatrenia na naštartovanie ekonomiky. V diskusii viacerí členovia GR ZPS tiež zdôraznili, že vyriešenie veľkej časti kľúčových problémov podnikateľského prostredia nestojí miliardy. Ide napríklad o vymožiteľnosť práva alebo zmeny v pracovnom práve.

ZPS zároveň od vlády očakáva aj nový prístup k využitiu peňazí zo zdrojov európskeho fondu obnovy. Správnou cestou nie sú europrojekty, ktoré selektívne zvýhodňujú jedných na úkor iných, ale reforma školstva, zdravotníctva a tiež reforma daní a odvodov, ktorá pomôže posilniť konkurencieschopnosť slovenských firiem a citeľne znížiť cenu práce. Slovensko má unikátu príležitosť zafinancovať náklady týchto reforiem a dočasné výpadky vo verejných zdrojoch, ktoré by spôsobili.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach