Novinky

Kde leží naša bieda? A čo robiť?

V decembri minulého a v januári tohto roka som dvakrát vystúpil v historickej budove Národnej rady. Najprv na slávnostnom podujatí Združenia podnikateľov Slovenska, na ktorom som hodnotil tridsať rokov podnikania u nás v období rokov 1989 - 2019.

Kde leží naša bieda? A čo robiť?

A potom na predstavení programu strany SaS, kde som už ako nezávislý kandidát predstavil moju hlavnú prioritu: tak zásadné obmedzenie byrokracie, počtu zákonov a následne šikany úradov, že to po prvý raz po roku 1989 pocítia občania aj podnikatelia.

Hodnotenie vývoja u nás bolo mimoriadne kritické.  O príčinách opakovane píšem aj na tomto mieste už roky. Po roku 1989 sme síce vykročili od socializmu ku kapitalizmu, najmä odštátnením ekonomiky a jej liberalizáciou, postupne sme sa však začali vracať späť k socializmu. Štát si vykompenzoval stratu vlastníckeho vplyvu na ekonomiku obrovským nárastom regulácie. Vláda dlhodobo robí politiku, ktorá firmám nedomyslenými zákonmi zvyšuje náklady a zráža ich tak na kolená.

Niektoré firmy majú vyššiu schopnosť absorbovať aj jej protipodnikateľské kroky. Je to však len niekoľko stoviek firiem, ktoré sú napojené na globálne trhy, uspokojujú globálny dopyt, majú vyššiu dynamiku. Vláda ich navyše čiastočne odškodňuje tým, že im priamo pomáha stimulmi. Veľká väčšina firiem však pôsobí na domácom trhu. Malá slovenská ekonomika im nedovoľuje dramaticky zvyšovať tržby a marže, ich ziskovosť je nižšia ako ziskovosť firiem napojených na zahraničné trhy. Preto sú zraniteľnejšie voči negatívnym opatreniam vlády. A tých sú ich státisíce. Len podnikateľských subjektov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, je až 184 000.

A práve o túto mlčiacu väčšinu slovenských podnikateľov ide. Politici síce ich problémy evidujú, podceňujú však mieru ich nahnevanosti. Nepoznajú detailne ich problémy, nálady a názory. Bohužiaľ, dokazujú to aj programy viacerých strán, ktoré sú dnes novou nádejou pre sklamaných voličov. Po nahliadnutí do nich je totiž jasné, že – s výnimkou programu SaS - liberálny ekonomický program akoby „vyšiel z módy“. Nie je núdza o nové či vyššie dane a nové regulácie ako riešenie všetkých našich problémov. Prípadne úplne plytké, po povrchu idúce a podstatu neriešiace problémy podnikateľského prostredia.

Čo teda treba robiť, aby sa zmenil spôsob a zvýšila kvalita vládnej politiky? Veľmi dôležitý je konkrétny plán. Dnes všetci chcú znižovať byrokraciu a zjednodušovať podmienky pre podnikanie, avšak len chcenie či ochota nestačia. Ak má vláda začať od marca robiť kvalitatívne inú politiku, ktorá povedie k citeľnému obmedzeniu byrokracie, musí urobiť 3 kroky. Po prvé, okamžite zrušiť množstvo nezmyslov, ktoré občanom dnes zbytočne otravujú život, nielen podnikateľom, ale aj lekárom, učiteľom, vedcom, ale aj samotným úradníkom. Po druhé, okamžite odstrániť najväčšie nedostatky pri schvaľovaní legislatívy, napríklad generovanie nepodarkov poslaneckými návrhmi zákonov zaplátať zavedením povinného pripomienkového konania pre verejnosť a prebujnelú reguláciu ministerstiev zovrieť do kazajky automatického mechanizmu, ktorý ich zaviaže k rušeniu väčšieho počtu regulácií než bude počet regulácií, ktoré budú zavádzané. Po tretie, začať pripravovať celý systém riadenia pre tzv. lepšiu reguláciu, ktorý zásadne zvýši ochranu občanov a podnikateľov pred nedomyslenými legislatívnymi nepodarkami a sprísni požiadavky na predkladateľov zákonov.

Náprava deštruovaného právneho štátu a nastolenie spravodlivosti okrem iného znamená, že vláda a parlament budú dôsledne dodržiavať nové, reštriktívnejšie pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na spôsob vládnutia a prijímania politických rozhodnutí. K tomuto záväzku sa však musia explicitne prihlásiť všetky vládne strany v koaličnej zmluve a v programovom vyhlásení vlády. Inak nepomôže ani výmena starých politikov za nových.

Zdroj: .týždeň

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach