Novinky

INFOGRAFIKA: Sociálne a emočné zručnosti

Pohľad riaditeľov, učiteľov a študentov v porovnaní s výsledkami prieskumov Svetového ekonomického fóra.

Ak chceme zvládnuť výzvy, ktoré prichádzajú, tak je nevyhnutná spolupráca firiem a škôl a tá sa nemá zužovať iba na duálne vzdelávanie. "Školy často očakávajú od firiem odpoveď na to, čo zamestnávatelia potrebujú a akých absolventov majú vychovávať. Treba však zdôrazniť, že firmy vedia veľmi dobre definovať, čo potrebujú dnes, ale školský cyklus je oveľa dlhší a ak hovoríme o dnešných prvákoch, tak s vysokou pravdepodobnosťou budú robiť povolania, ktoré nepoznáme a na tie ich treba pripraviť," konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. "Riešením je vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných vied a technológií, rozvoj mäkkých zručností a charakteru. Ak to dokážeme formami, ktoré budú podporovať u detí pozitívny vzťah k vzdelávaniu a nezabijú v nich radosť z učenia sa nových vecí, tak sme na dobrej ceste," dodáva.

A práve pri rozvoji mäkkých zručností dlhodobo pomáha školám Združenie podnikateľov Slovenska. "Dáta z nedávneho prieskumu nám ukazujú, že riaditelia, učitelia aj samotní študenti si dostatočne neuvedomujú, ako narastá význam sociálnych a emočných zručností a že práve tieto zručnosti sú deliacou čiarou medzi tými činnosťami, ktoré budú robiť ľudia a tými, v ktorých ľudskú prácu postupne nahrádzajú roboty a počítačové algoritmy", uzatvára Solík.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach