Novinky

INFOGRAFIKA: Podnikavosť a podnikateľské vzdelávanie

Prieskum ukázal, že školy chápu rozvoj podnikavosti inak ako podnikatelia.

Školy často chápu rozvoj podnikavosti inak ako podnikatelia a nezanedbateľná časť riaditeľov škôl sa dokonca domnieva, že podnikateľské zručnosti a podpora podnikavosti sú kompetencie, ktoré nie sú vyžadované od ich absolventov.

Kým úzke chápanie rozvoja podnikateľských zručností sa vzťahuje na zakladanie nových firiem, širšie chápanie podnikavosti je o iniciatívnosti, schopnosti realizovať svoje nápady, či schopnosti prevziať zodpovednosť a riešiť problémy. "Aj tento prieskum nám ukazuje nevyhnutnosť pravidelnej komunikácie podnikateľského sektora a škôl, aby riaditelia a učitelia rozumeli potrebám trhu práce a rozvíjali u študentov zručnosti, ktoré budú potrebné v 21. storočí", konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

"Žijeme v dobe, kedy sa dramaticky mení obsah povolaní, kedy mnohé profesie zanikajú a iné vznikajú a ľudia budú meniť svoje povolania niekoľkokrát v živote. U detí a študentov preto potrebujeme rozvíjať najmä tie zručnosti, ktoré využijú bez ohľadu na to, aké povolania budú vykonávať a ako sa zmení ich náplň práce. Ide napríklad o emocionálnu inteligenciu, kreativitu, schopnosť rýchlo sa učiť, riešiť komplexné problémy či rozvíjať analytické myslenie. S týmito zručnosťami nebudú mať problém prispôsobiť sa zmenám a meniacemu sa trhu práce bez ohľadu na to, aký odbor vyštudovali a aké povolanie budú vykonávať", dodal.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach