Novinky

Podnikatelia by gastrolístky zrušili, ukázal prieskum

Podnikateľské organizácie počas leta realizovali prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť pohľad zamestnávateľov a stravovacích zariadení na problematiku stravovacích poukážok v čase pandémie. Z prieskumu vyplýva, že väčšina opýtaných by ku gastrolístkom zaviedla ako alternatívu finančný príspevok alebo by ich zrušila. Tieto dve možnosti označilo takmer 70 % respondentov.

Podnikatelia by gastrolístky zrušili, ukázal prieskum

Hlavné zistenia z prieskumu

  1. Budúcnosť gastrolístkov vidia firmy v ich zrušení (36,8%) alebo zavedení finančného príspevku na stravu, ako alternatívy ku gastrolístkom (33,1%).
  2. Pohľad stravovacích zariadení sa miere líši. Okrem zrušenia gastrolístkov (40,7%) alebo zavedenia finančného príspevku ako alternatívy (16,2%), uvádzali tiež, umožnenie ich používania iba v stravovacích zariadeniach (23,6%).
  3. Firmy platia emitentom pomerne vysoké poplatky. Väčšina respondentov z radov zamestnávateľov, ktorí nakupujú stravovacie poukážky pre svojich zamestnancov, uvádzala poplatok vo výške 1 - 3%, stravovacie zariadenia uvádzali poplatok za výkup vo väčšine prípadov v rozmedzí 3 - 5%.
  4. V zozname opatrení, ktoré by gastrosektoru pomohli prekonať následky koronakrízy dominuje zníženie DPH pre gastrosektor (84,7%), zníženie ceny práce (74,1%) a zrušenie zbytočnej byrokracie (51,9%).

Ján Solík, Združenie podnikateľov Slovenska: „Výsledky prieskumu ukazujú pomerne kritický pohľad firiem na súčasný systém fungovania stravovacích poukážok. Desiatky miliónov eur, ktoré nás súčasný systém ročne stojí, získava vďaka zákonom garantovanému podnikaniu malá skupina emitentov na úkor reštaurácií, stravníkov a zamestnávateľov. Zároveň nám prieskum ukázal, že viac ako zmeny v gastrolístkoch, reštaurácie v čase koronakrízy trápi výška DPH, cena práce, pravidelne rastúce príplatky a byrokracia.“

Marek Harbuľák, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska: „Gastronomický sektor patrí k tým, ktorých sa koronakríza dotkla najviac a aj výsledky tohto prieskumu ukazujú, ako by mala vyzerať séria opatrení na jeho oživenie. Základom by malo byť zníženie sadzby DPH na stravovacie služby, zníženie ceny práce a odbúranie množstva zbytočných administratívnych povinností. Zmenám sa však nevyhneme ani v systéme stravovacích poukážok. Budúcnosťou je nielen ich elektronizácia, ale aj stanovenie maximálnej výšky poplatkov, ktoré emitenti žiadajú za ich výkup.“

Prieskumu sa zúčastnili najmä (95,5%) malé a stredné firmy, ktoré využívajú gastrolístky a gastrokarty ako formu zabezpečenia stravovania pre svojich pracovníkov.

Realizátorom prieskumu boli Združenie podnikateľov Slovenska, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovak Business Agency a portál menucka.sk. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov júl - august 2020 pomocou internetového dotazníka, ktorý vyplnilo 838 respondentov z radov malých a stredných podnikov.

Výsledky prieskumu

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach