Novinky

Ekonomický balíček proti koronavírusu

Vyzývame vládu na urýchlené prijatie ekonomického balíčka proti koronavírusu. V zahraničí spolu s karanténnymi opatreniami schvaľujú aj ekonomické balíčky.

Opatrenia proti koronavírusu majú nielen epidemiologické, ale čoraz viac aj ekonomické rozmery

 V tomto náročnom období sú absolútnou prioritou opatrenia na ochranu zdravia, no treba vnímať aj situáciu, do akej sa v dôsledku prijatých opatrení dostáva ekonomika. Snahy zastaviť šírenie koronavírusu majú nielen epidemiologický rozmer, ale čoraz viac aj ekonomické dôsledky.  Kým výroba  v slovenských firmách zatiaľ (s komplikáciami) funguje, zatvorenie veľkej časti obchodov, rušenie podujatí, obmedzenia medzinárodnej autobusovej dopravy, cestovania a ďalšie opatrenia majú významné dopady na mnohé sektory podnikania. Podnikateľská činnosť viacerým profesiám neumožňuje vziať si homeoffice a vykonávať svoje pracovné povinnosti z domácej karantény. Nielen, že kvôli nariadeným opatreniam a karanténe prichádzajú o zákazky a tržby, ale zároveň musia platiť štátu všetky povinné platby a plniť si všetky zákonné lehoty v nezmenenom režime.

Cestovné kancelárie hlásia, že predaj dovoleniek sa takmer zastavil, reštaurácie zívali prázdnotou už pred ich zatvorením, zrušené vzdelávacie či kultúrne podujatia znamenajú ekonomické straty nielen pre lektorov a umelcov, ale aj technikov, obslužný personál či organizačný personál, zrušené súťaže spôsobujú finančné straty futbalovým, hokejovým a ďalším športovým klubom. Kritickej situácii čelia všetci živnostníci bez rozdielu odvetvia, ale aj rodinné firmy zamestnávajúce desiatky ľudí.

Reakcia vlády je pomalá a neadekvátna

Legitímnou otázkou je, ako pomôcť prežiť tisíckam malých a stredných firiem, ktoré môže kritická situácia ekonomicky zlikvidovať, ak bude trvať príliš dlho. V porovnaní s inými krajinami (Rakúsko, Česko, Nemecko, Veľká Británia a ďalšie)  je reakcia slovenskej vlády príliš pomalá a absolútne neadekvátna. Vlády v zahraničí spolu s karanténnymi opatreniami predstavujú aj ekonomické balíčky.

V SR sme za posledný týždeň videli v oblasti ekonomiky dve opatrenia:

  1. Prezidentkou podpísaný zákon o 13. dôchodkoch, ktorý zaťaží verejné financie sumou približne 400 mil. eur.
  2. Posun termínu na podanie daňových priznaní pre nepodnikateľov do 31. mája 2020.

Ekonomický balíček proti koronavírusu by mal firmám pomôcť kúpiť si čas

Odpoveďou na vzniknuté problémy by mala byť reakcia vlády, ktorá sa práve v týchto časoch stáva dôležitým ekonomickým aktérom. Obrátili sme sa na podnikateľskú verejnosť a na základe podnetov slovenských firiem a živnostníkov by mal ekonomický balíček proti koronavírusu pomôcť slovenským firmám kúpiť si čas a mal by sa týkať nasledovných oblastí:

  1. Prijatie opatrení týkajúcich sa zákonných termínov –  najmä daňových priznaní k  DPH a dani z príjmov. Viaceré zákonné termíny nie je z objektívnych príčin v tomto čase možné dodržať (OČR alebo domáca karanténa účtovníkov, obmedzovanie stretnutí klientov s ich účtovníkmi a pod.).
  2. Prijatie opatrení, ktoré znížia tlak na cash-flow firiem - napríklad v súvislosti s odvodmi, či platbami daní (odpustenie preddavkov na daň v najbližšom období či urýchlenie nadmerných odpočtov DPH, automatický posun platby daní vyplývajúcej z daňových priznaní na 30.6.2020) alebo vytvorením úverových schém, ktoré firmám pomôžu preklenúť toto neľahké obdobie.
  3. Flexibilita a (dočasné) obmedzenie preregulovaného prostredia – vláda a verejné inštitúcie prichádzajú s opatreniami, ktoré idú nad rámec zákonných limitov (napríklad Sociálna poisťovňa a vyplácanie OČR 14 dní namiesto zákonom určených 10), pretože väčšina  regulácií sa u nás prijíma tak, že ich je náročné plniť aj v ekonomicky dobrých časoch, vôbec však nepočítajú s krízou mimoriadneho rozsahu. Zvýšenie flexibility je v záujme nás všetkých, zamestnávateľov i zamestnancov. Je dôležité umožniť firmám dohodnúť sa so svojimi zamestnancami na podmienkach, ktoré umožnia firmám prežiť.
  4. Vytvorenie podporných mechanizmov s využitím skúseností a siete Národných podnikateľských centier, ktoré prevádzkuje Slovak Business Agency vo všetkých regiónoch SR. Slovak Business Agency je unikátnou platformou, ktorá bola založená Ministerstvom hospodárstva SR, Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom.
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach