Novinky

Byrokraciu pri platení daní ministerstvo nerieši

Administratívne náklady slovenských MSP pri platení daní sú príliš vysoké. Ministerstvo financií tieto zistenia ignoruje.

Platenie daní na Slovensku je drahé

Slovenskí podnikatelia musia znášať vysoké administratívne náklady súvisiace s platením daní v porovnaní s ich tržbami Slovensko patrí medzi tri krajiny s najvyšším relatívnym bremenom pri platení daní, spolu s Poľskom a Francúzskom. Administratívne náklady podnikateľov z EÚ v súvislosti s daňovou legislatívou predstavuje 2,5 % obratu, na Slovensku sú to takmer 3 %.

Platenie daní na Slovensku je otravné

V rebríčku zložitosti daňovej regulácie dosiahla SR 3. najhoršie umiestnenie po Taliansku a Francúzsku (najmä kvôli zmenám v daňovej regulácii v r. 2010-2015, ktoré sú v štúdii zachytené, ale neskôr boli prijaté ešte horšie zmeny), najlepšie sa umiestnili Macedónsko, Estónsko a Veľká Británia. Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých firmy považujú zákony o dani z príjmov a  o dani z pridanej hodnoty za najviac obťažujúce a ich dodržiavanie za najťažšie. Približne 80% slovenských respondentov v prieskume vníma požiadavky na daňové účtovníctvo a dokumentáciu ako veľmi zaťažujúce alebo zaťažujúce. To je veľmi vysoké percento v porovnaní s ostatnými krajinami zahrnutými v prieskume. Nové povinnosti v súvislosti s platením DPH a nové požiadavky na tzv. transferové oceňovanie sú faktory, ktoré toto vnímanie ovplyvňujú.

Zložitosť a zmeny daňovej legislatívy Viac ako 60% respondentov na Slovensku považuje zložitosť daňových zákonov za veľmi zaťažujúcu. Z analýzy vyplynulo, že daňová legislatíva na Slovensku sa skutočne neustále mení, napr. bolo zavedené transferové oceňovanie, zmeny nastali v oblasti zdaňovania dividend, menili sa sadzby. Neustále zmeny právnych predpisov vysvetľujú vnímanie respondentov v prieskume, že dodržiavanie daní sa stalo oveľa ťažším.

Štát je príčinou vysokých administratívnych nákladov pri platení daní, ale nič s tým nerobí

V kvalitatívnom prieskume uviedla väčšina respondentov ako najvážnejšiu príčinu nárastu administratívnych nákladov častú zmenu daňovej regulácie SR, tiež transferové oceňovanie, zložitý výpočet dani.
Riešením – ministerstvom financií doteraz ignorovaným - je spomalenie zmien a zvýšenie kvality legislatívy.
Medzi odporúčaniami pre menej nákladnú daňovú reguláciu sa ocitli najmä zníženie frekvencie ich zmien, zvýšenie stability právneho rámca, zjednodušenie či efektívne fungovanie finančných úradov a jednotný výklad regulácií, digitalizácia, dobrá komunikácia s finančnými úradmi online, možnosť poradiť sa, konzultovať, byť v interakcii, užitočná user-friendly web stránka, online platforma so všetkými odporúčaniami, zjednodušené režimy v rámci daňovej administratívy pre MSP, dôkladné zhodnotenie vplyvov prijímanej legislatívy či zmiernenie pokút.


Tieto zistenia vyplývajú z analýzy, ktorú pre Európsku komisiu ešte v roku 2018 vypracovala poradenská spoločnosť KPMG. Jej cieľom bolo zhrnúť povinnosti, ktoré musia plniť MSP v rôznych členských štátoch EÚ pri platení daní a kvantifikovať administratívnu záťaž, ktorá im z plnenia týchto povinností vyplýva vzhľadom na veľkosť MSP a odvetvie ekonomiky.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach