Novinky

Vývoj podnikania v budúcnosti

Otázka mesiaca pre porotu ZPS: Čo podľa Vás najviac ovplyvní podnikanie v nasledujúcich desaťročiach?

Vývoj podnikania v budúcnosti

Otázka mesiaca december pre porotu ZPS

Anketová otázka je veľmi všeobecná a zahŕňa v sebe obrovské množstvo vplyvov. Dá sa totiž chápať globálne, celosvetovo, celoeurópsky, alebo lokálne. Pokúsim sa rozsah otázky zúžiť len na Slovensko. Takže budem odpovedať na otázku: Čo podľa Vás najviac ovplyvní podnikanie na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach? Podľa môjho názoru v nasledujúcich desaťročiach bude rozhodujúcu úlohu hrať prehnaná závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom priemysle. Ten ešte v nasledujúcich 5 – 10 rokoch bude ťahúňom rastu, ale potom nastane stagnácia až pokles. V tej situácii bude dôležité, ako zareagujú vládne štruktúry pri ovplyvňovaní a tvorbe podnikateľského prostredia. Bude nevyhnutná reštrukturalizácia celého hospodárstva, inak bude zo Slovenska druhý Detroit. Tak ako sa automobilky presunuli k nám za lacnou pracovnou silou, presunú sa inam. Úspešní v podnikaní budú tí, ktorí budú schopní flexibilne reagovať a prispôsobiť sa novým trendom – to bude výroba produktov a práca s vyššou pridanou hodnotou, automatizácia, robotizácia a zameranie na efektívnu logistiku a služby. Veľa firiem skrachuje a veľa nových vznikne. Otázkou je, či tie úspešné budú slovenské firmy, to v prípade vytvorenia priaznivého podnikateľského prostredia, alebo sa staneme vazalmi zahraničia.

— Jaroslav Ďurkovský, člen Generálnej rady ZPS

Odpoveď na otázku trochu odľahčím, že keby som toto vedel, tak určite do toho zainvestujem. Ak mám byť úprimný, tak si myslím, že najviac ovplyvnia podnikanie v nasledujúcich desaťročiach informačné technológie a ekológia.

— Ľuboš Halák, člen Generálnej rady ZPS

Tváriť sa, že viem, čo ovplyvní podnikanie v nasledujúcich desaťročiach by už ani nebolo futurologistickým cvičením, ale skôr prejavom bohorovnej arogancie. Svet okolo nás sa totiž mení takým tempom, že problematická je už aj predikcia na niekoľko rokov. No možno práve v tomto fakte sa skrýva nadčasová odpoveď na Vašu otázku: podnikanie, no najmä úspech v ňom, bude vždy najviac ovplyvňovať ochota podnikateľa riskovať, skúmať a uvádzať do života nové vecí a najmä odvaha a chuť svojimi vlastnými činmi bojovať o dosiahnutie svojho šťastia.

— Robert Spišák, člen ZPS
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach