Novinky

Vyberte Byrokratický nezmysel roka 2019

Už ôsmy raz máte možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré nám zbytočne komplikujú život.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2019

Počet námetov, ktoré podnikatelia a odborná verejnosť nominujú v posledných rokoch rastie. Do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka prišlo 69 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „V tohtoročných nomináciách dominovali námety, ktoré súvisia s digitalizáciou a antibyrokratickým zákonom. Podnikatelia očakávajú, že ich úrady nebudú otravovať s papiermi, potvrdeniami a informáciami, ktoré si vedia vzájomne vymeniť. Napriek pokroku je v tejto oblasti stále čo zlepšovať,“ hodnotí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Značná časť tohtoročných námetov súvisí s novoprijatou legislatívou vyplývajúcou z poslaneckých návrhov. Tie sú schvaľované bez dôsledného pripomienkovania a analýz ich dopadov. Výsledkom sú v praxi nepoužiteľné regulácie so zdanilo vznešenými cieľmi,“ dopĺňa Solík.

Byrokratický nezmysel roka pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie

Z nedávneho reprezentatívneho prieskumu zameraného na kvalitu podnikateľského prostredia vyplýva, že tretina podnikateľov hovorí, že nedokáže podnikať tak, aby neporušili žiaden zákon. Medzi najčastejšími dôvodmi uvádzajú časté zmeny zákonov a ich nejednoznačnosť. „V procese prípravy návrhov zmien zákonov súvisiacich s podnikateľským prostredím sú najmä menšie firmy na Slovensku pomerne pasívne,“ konštatuje Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. „V nedávnom prieskume viac ako 80 %  predstaviteľov malých a stredných firiem deklarovalo, že nevyužívajú žiadnu možnosť participácie na legislatívnom procese. Top dôvodmi sú nedostatok času pri vysokej frekvencii návrhov zmien,“ konštatuje Hošták. „Anketou Byrokratický nezmysel roka sa snažíme osloviť najmä túto mlčiacu väčšiu. Vďaka predchádzajúcim ročníkom sa podarilo odstrániť viaceré z nominovaných nezmyslov. Nejde síce o systémové riešenie, ale význam má každé jedno zlepšenie,“ dopĺňa Solík.  

Hlasujte za svojho favorita

Do 26. 12. 2019 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých vybrali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2019 možno na www.byrokratickynezmysel.sk

Zdroj: ZMPS

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach