Novinky

V Bratislave dnes zasadala Generálna rada ZPS

Hosťom zasadnutia GR ZPS bol Alojz Hlina, predseda Kresťanskodemokratického hnutia, s ktorým členovia GR ZPS diskutovali o vývoji slovenskej ekonomiky, hospodárskej politiky ako aj celej spoločnosti.

Dňa 07. 02. 2019, t. j. vo štvrtok, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS, prehľad navrhovaných aktivít ZPS pre rok 2019 ako aj prvý návrh novembrového Snemu ZPS, na ktorom si formou konferencie pripomenie 30. výročie súkromného podnikania na Slovensku ako aj 30. výročie vzniku ZPS.

Generálna rada ZPS sa zaoberala návrhom aktivít pre rok 2019, ktoré možno zosumarizovať do 3 okruhov:

1. otváranie diskusie o závažných celospoločenských problémoch z pohľadu podnikateľov, k čomu dáva možnosť tento „volebný“ rok, keďže v marci sú prezidentské voľby a v máji eurovoľby. Podnikatelia v nich vidia príležitosť vniesť do spoločenskej diskusie svoj pohľad na kľúčové problémy SR a ich riešenia;

2. pokračovanie v boji proti neustále narastajúcej regulácii, a to aj vyvíjaním verejného tlaku na zodpovedných, keď napr. podnikatelia chcú zostavovať negatívny rebríček poslancov a ministerstiev, ktoré predkladajú najviac zákonov či noviel existujúcich zákonov;

3. oslava 30. výročia založenia Združenia podnikania, ktoré bolo prvým historickým míľnikom 30 rokov existencie súkromného podnikania, ktoré si budeme pripomínať v novembri 2019.

Prezident ZPS ďalej oboznámil členov GR ZPS s aktuálnou legislatívou, najmä s Návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III z dielne MH SR a prezentoval výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. Následne GR ZPS prerokovala informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ.

Hosťom zasadnutia GR ZPS bol Alojz Hlina, predseda Kresťanskodemokratického hnutia, s ktorým členovia GR ZPS diskutovali o vývoji slovenskej ekonomiky, hospodárskej politiky ako aj celej spoločnosti.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach