Novinky

Úloha prezidenta pri presadzovaní záujmov slovenských podnikateľov doma i v zahraničí

V súvislosti s prezidentskými voľbami sa Združenie podnikateľov Slovenska rozhodlo vniesť do predvolebnej diskusie aj pohľad - politikmi roky ignorovaného voliča - slovenského podnikateľa. A to prostredníctvom dvoch plánovaných aktivít: prieskumu ZPS medzi prezidentskými kandidátmi a diskusie, do ktorej ZPS pozvalo štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami.

1.Prieskum ZPS: ZPS všetkým kandidátom rozoslalo krátky dotazník spolu so stručným textom, v ktorom sú v koncentrovanej podobe sformulované kľúčové problémy, ktoré podnikateľov na Slovensku trápia. Zároveň obsahoval aj predstavy podnikateľov o tom ako by prezident Slovenskej republiky mohol prispieť k lepšiemu presadzovaniu záujmov slovenských podnikateľov doma i v zahraničí. Najväčšia zhoda medzi prezidentskými kandidátmi je v názore, že domácim malým a stredným podnikom možno najlepšie pomôcť plošným znížením finančného a regulačného zaťaženia podnikania. Zhrnutie odpovedí a celkové výsledky je možné nájsť na www.zps.sk.

2.Diskusia, resp. individuálne rozhovory s kandidátmi: s pozvánkou do diskusie ZPS oslovilo štyroch - podľa preferencií - najsilnejších kandidátov: M. Šefčoviča, R. Mistríka, Z. Čaputovú a Š. Harabína. Z oslovených potvrdili účasť páni Mistrík a Harabín. Po odstúpení R. Mistríka ZPS opätovne a opakovane oslovovalo vyššie uvedených kandidátov. Napriek veľkému úsiliu  - s ponukou na účasť v diskusii boli oslovení aj ďalší traja kandidáti s nižšími preferenciami - nepotvrdil účasť ani jeden z oslovených. 

Z uvedeného dôvodu pôvodne plánovanú diskusiu nahradila snaha nahrať individuálne rozhovory s jednotlivými kandidátmi. Prvý rozhovor je s prezidentským kandidátom, ktorý potvrdil účasť aj v pôvodne plánovanej diskusii, teda so Š. Harabínom. Rovnaké otázky - napr. ako môže prezident prispieť k zlepšeniu vnímania podnikania a podnikateľov, ako môže ovplyvňovať politiku vlády, podporovať malých a stredných podnikateľov pri expandovaní na zahraničné trhy, či ako bude komunikovať s podnikateľmi - boli zaslané aj ostatným osloveným kandidátom a rozhovory s ich odpoveďami budú na tomto mieste doplnené hneď po tom, čo sa podarí dohodnúť a zrealizovať  ich nahratie aj s nimi.  

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach