Novinky

Tridsať rokov podnikateľského prostredia

30 rokov z pohľadu podnikateľského prostredia: menej štátneho vlastníctva, ale OVEĽA viac regulácie

Tridsať rokov podnikateľského prostredia

Vývoj podielu súkromného sektora na slovenskom HDP je dôkazom, že riadenie ekonomiky relatívne rýchlo prevzali podnikatelia a majitelia firiem. Kým ešte v roku 1992 bol podiel štátu, štátom vlastnených podnikov, na tvorbe HDP až 90 %, podiel súkromného sektora predstavoval len 10 %. Netrvalo však ani desať rokov a tento pomer sa úplne otočil, súkromný sektor začal generovať viac než 90 % a štát menej ako 10 %, čo je v relatívne krátkom čase unikátny výkon. 

Túto skutočnosť spoločnosť málo vníma, málo vníma význam podnikateľov a súkromného sektora pre bezproblémové fungovanie spoločnosti. Zároveň platí, že najmenej fungujúce sú tie segmenty spoločnosti, v ktorých aj po 30 rokoch dominuje štát, teda zdravotníctvo a školstvo. 

Kým v 90-ych rokoch 20. storočia štát rýchlo prišiel o pozíciu dominantného vlastníka, po roku 2000 si túto stratu priameho vplyvu na ekonomiku viac než vykompenzoval bezprecedentným nárastom regulácie. Za fasádou diskusie o symboloch hospodárskej politiky – dane, dôchodky, Zákonník práce – ktoré sa menili s politickým cyklom z pohľadu podnikateľov raz k lepšiemu, raz k horšiemu - dochádza k  permanentnému zvyšovaniu regulačného, administratívneho a finančného zaťaženia podnikania bez ohľadu na to, kto je práve pri moci. Podľa staršieho odhadu Európskej komisie len náklady vyplývajúce z administratívneho zaťaženia podnikania dosahujú cca. 4 % HDP ročne. Slovensko tak postupne atrofovalo zo spoločnosti založenej na ekonomike voľného trhu (začiatok 90-ych rokov) na spoločnosť s „povoľovacou“ ekonomikou: podnikateľ môže robiť len to, čo mu dovolí úradník a politik (dnešný stav). 

Nevrátili sme sa tak v kruhu do toho istého bodu, z ktorého sme pred tridsiatimi rokmi vyšli, pretože základným rozdielom je dnes existencia silného súkromného sektora. Napriek tomu však môžeme hovoriť o našej ceste od socializmu ku kapitalizmu a späť, pretože úloha štátu je rovnako silná, ak nie silnejšia, ako pred 30 rokmi, akurát na uplatňovanie svojho vplyvu nevyužíva vlastníctvo, ale všadeprítomnú reguláciu. 

 Ján Oravec, HN

Zdroj: HN

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach