Novinky

Strasti a slasti podnikania vo futbale

Aj vy ste fanúšikom futbalu? Napadlo vás niekedy, že futbalový klub je vlastne úplne rovnaký právnický subjekt ako váš podnik? Viete, že každý futbalový klub na Slovensku funguje rovnako ako firma, ktorá musí vykazovať určité finančné ukazovatele a riadiť sa podľa právnych noriem pre podnikateľov? Týmto a mnohým ďalším otázkam sa venuje relácia Združenia podnikateľov Slovenska ,,Poďme k Veci“, ktorá prináša najnovšiu diskusiu Jána Oravca s jeho hosťami, generálnym manažérom futbalového klubu AS Trenčín, Róbertom Rybníčkom a senior manažérom spoločnosti Deloitte Slovensko, Petrom Hennelom. Tento krát v mužskej zostave na tému Strasti a slasti podnikania vo futbale.

Šport na Slovensku alebo podnikanie?

Už ste niekedy uvažovali nad tým, že aj športový klub musí fungovať ako právnická osoba? Že musí viesť účtovníctvo, odvádzať dane a vykazovať zisky či straty? Ak ste o tomto nevedeli a šport bol pre vás doteraz len zábava a oddych, určite vás bude zaujímať najnovšia časť podnikateľskej talk show Poďme k Veci, ktorá prináša diskusiu na tému Strastí a slastí podnikania vo futbale.

Čo hovoria reálne analýzy? Futbalová finančná liga 2018...

Spoločnosť Deloitte sa ako prvá rozhodla vydať analýzu, ktorej cieľom je hodnotiť futbalové kluby na Slovensku ako podnikateľsky hospodáriace subjekty. Veľmi zaujímavé výsledky priniesla prvá a na našom trhu jedinečná štúdia s názvom Futbalová finančná liga 2018, ktorá poskytuje detailný prehľad o finančných ukazovateľoch fungovania slovenských futbalových klubov. Cieľom tejto štúdie je, aby široká verejnosť pochopila, že futbal nie je len o výnosoch a zábave, ale má aj svoje náklady a niekedy aj straty. Združenie podnikateľov Slovenska prináša ďalšiu časť diskusnej relácie Poďme k Veci práve na tému Strasti a slasti v podnikania vo futbale. Financovanie futbalových klubov sa rozdeľuje na tri variabilné zložky a to príjmy generované v deň zápasu, príjmy z komerčných zdrojov a príjmy z vysielacích práv. Pri slovenských futbalových kluboch je potrebné hovoriť aj o ďalšej zložke, ktorá tvorí neoddeliteľnú a najväčšiu časť rozpočtov týchto klubov, a to sú najmä financie z predaja hráčov. Slovenské futbalové kluby pochopili túto metodiku včas a mnohé z nich vytvorili také podmienky, aby vedeli vychovávať vlastných mladých hráčov, ktorých budú neskôr vedieť predať do iných klubov a tým zarobiť na financovanie vlastného klubu. Tieto postupy sú overené najmä pri európskych a medzinárodných futbalových ligách.

Prečo média skresľujú informácie o podnikaní vo futbale?

Naše médiá veľmi často prinášajú mylné informácie o prevádzkovaní futbalových klubov na Slovensku. Veľmi často ich hodnotia na základe ich majiteľov, zamieňajú produktivitu konkrétneho vlastníka ako osoby s produktivitou klubu. Žiaľ veľmi často nevedia oddeliť dva základné pojmy a to sú výnosy a zisky. Ak napríklad klub vygeneruje 9 miliónov výnos, neznamená to, že musí automaticky dosiahnuť zisk. Pre zlepšenie informovanosti médií ale aj širokej verejnosti vydala spoločnosť Deloitte analýzu, o ktorej diskutuje Peter Hennel, senior manažér tejto spoločnosti spolu s Róbertom Rybníčkom, generálnym manažérom AS Trenčín a s Jánom Oravcom, prezidentom Združenia Podnikateľov Slovenka, v našej podnikateľskej talk show Poďme k Veci. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach

30 rokov ZPS

1989-2019

30 rokov na strane slobodného podnikania