Novinky

Rady autorom ekonomických programov

V tomto období politické strany finalizujú volebné programy pre budúcoročné parlamentné voľby. Voliči síce programy nečítajú, no väčšinou sa z nich dajú vytušiť základné kontúry politiky, ktorú by strany realizovali, keby sa dostali k moci.

Rady autorom ekonomických programov

Ako najstaršia podnikateľská organizácia na Slovensku sme preto jednotlivé strany oslovili s naším pohľadom na kľúčové problémy hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia u nás a zároveň s našimi návrhmi riešení, ktoré sú založené na našich mnohoročných skúsenostiach s hospodárskou politikou v Slovenskej republike.

Základným problémom je otváranie nožníc medzi sociálnymi a ekologickými ambíciami politikov a ekonomickými možnosťami krajiny. V dôsledku pomerne dlhého obdobia ekonomického rastu politici podľahli ilúzii, že hlavnou náplňou ich práce je prerozdeľovanie a politická súťaž je len o miere jeho „spravodlivosti“. Snaha o vytváranie priaznivých podmienok pre tvorbu bohatstva, pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, sa z politiky úplne vytratila. Druhým problémom dnešnej hospodárskej politiky je, že nemá jednotnú stratégiu a nikto ju nekoordinuje. Výsledkom je existencia izolovaných mikrostratégií jednotlivých rezortov, škodlivý mix opatrení, populizmus. A tretím problémom je, že vláda nemá funkčný mechanizmus posudzovania prínosov a nákladov jej politík. V praxi sa často stáva, že predkladatelia zákonov či vládnych opatrení nevedia ani približne odhadnúť aký bude reálny dopad ich návrhov. Chýba prediskutovanie návrhov s podnikateľmi ešte predtým než nadobudnú legislatívnu podobu.

Čo sa s tým dá robiť? Aké sú riešenia? V prvom rade je nevyhnutné, aby sa strany, ktoré sa považujú za zodpovedné, prihlásili k záväzku zvyšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a nie ju ničiť. Je dôležité už do koaličnej zmluvy zakotviť súlad medzi ekonomickými, sociálnymi a ekologickými cieľmi hospodárskej politiky, k čomu je potrebná jej koordinácia. A pri posudzovaní dopadov navrhovaných sociálnych a ekologických opatrení na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky treba dať väčší priestor  podnikateľom a firmám, pretože tie znášajú ich náklady. Týmto priestorom by mohla byť Rada vlády pre konkurencieschopnosť, s rovnakým zastúpením vlády a súkromného sektora.

Nemali by sme míňať čas a energiu na čiastkové opatrenia či zlepšenia, ktoré v konečnom dôsledku nič zásadné nevyriešia. Podnikateľské prostredie v SR sa nachádza v natoľko zlom stave, že dôraz ma konkurencieschopnosť, jej inštitucionálne zakotvenie v hospodárskej politike, je spolu s radikálnym zjednodušením regulačného a právneho rámca a radikálnym znížením administratívneho zaťaženia v SR jediným spôsobom, ktorý môže priniesť citeľné zlepšenie podmienok pre podnikanie, prosperitu a vyššiu životnú úroveň pre všetkých.

Ján Oravec, HN

Zdroj: HN

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach