Novinky

Priority ZPS na rok 2019

Snem ZPS 08. 11. 2018 schválil nasledujúce priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2019:

  1. ochrana podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie
  2. obnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní, vyvodzovanie zodpovednosti za také konanie
  3. zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity, dnes nezodpovední polici rozhodujú o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je hlavnou príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správania
  4. postavenie záujmov domácich podnikateľov, vrátane rodinných firiem, do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii
  5. ochrana imidžu podnikateľov a podnikania pred negatívnymi stereotypmi v médiách a medzi veľkou časťou intelektuálov, budovanie značky ZPS ako prvej podnikateľskej organizácie v modernej histórii Slovenska a s tradíciou boja za zlepšovanie podmienok pre podnikanie
  6. otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania, podoby sociálneho systému

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach