Novinky

Prezident ZPS vystúpil na pôde Národného konventu

Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil dňa 23. 9. 2019 na pôde Národného konventu v diskusii k návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.

Prezident ZPS vystúpil na pôde Národného konventu

Vyzdvihol potrebu dlhodobého prístupu k riešeniam problémov, pred ktorými slovenská spoločnosť stojí. Uviedol, že ZPS ako najstaršia organizácia podnikateľov na Slovensku, ktorá v novembri 1989 oslávi 30. výročie existencie, sa už pred desiatimi rokmi začala vážne zaoberať budúcnosťou. Spomenul tri aktivity, ktoré sú výsledkom tohto prístupu: vznik Združenia mladých podnikateľov Slovenska, založenie platformy ZPS s inovátormi v školstve a vytvorenie platformy ZPS pre diskusiu o budúcnosti, SR 2050. Snahy v rámci iniciatívy SR 2030 sú preto úplne v súlade s dlhodobým uvažovaním ZPS. Ján Oravec ocenil taktiež kvalitu tímu, ktorý vládny dokument pripravoval.

Vynaloženej námahe a kvalite pracovného tímu pripravujúceho víziu však podľa J. Oravca nezodpovedala kvalita reflexie zo strany ministrov a ďalších predstaviteľov jednotlivých ministerstiev, ktorú Oravec prirovnal k "literárnemu podujatiu, ktorého podstatou je to, že známe osobnosti čítajú texty od iných autorov". Vážnosť dokumentu si podľa J. Oravca zaslúžila oveľa kvalitnejšiu spätnú väzbu a reálnu - nie čisto formálnu -  diskusiu.

V závere svojho vystúpenia J. Oravec poukázal na nebezpečenstvo, že pri realizácii stratégie budú niektoré priority pretláčané na úkor iných. Ilustroval to na príklade environmentálnej politiky. Celoplanetárna klimatická hystéria podľa prezidenta ZPS vytvára zdanie krízy a v krízových situáciách sa najľahšie prijímajú drahé a hlúpe opatrenia, ktoré navyše nemusia viesť k vyriešeniu problému. Prezident ZPS zdôraznil, že pri rozhodovaní o konkrétnych opatreniach preto musí byť rešpektovaný princíp zosúlaďovania sociálnych a ekologických ambícií s ekonomickými možnosťami krajiny. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach