Novinky

Poznáme výsledky súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2019

Na základe rozhodnutia odbornej komisie pre posudzovanie nominácií sa absolútnym víťazom súťaže stal Ing. arch. Tomáš Žáček zo spoločnosti Ecocapsule s.r.o.

Dňa 3.6.2019 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2019“. 

V spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska organizovala projekt MIP 2019 mimovládna organizácia JCI –Slovensko spolu s magazínom Profit.  

Odborná komisia podujatia najprv vybrala z prihlásených uchádzačov z celého Slovenska 5 finalistov súťaže:  

  1. Ing. Martina Dudová, PhD. - spoločnosť Ing. Martina Dudová Buď kreatívny
  2.  Bc. Jaroslava Wurl Kocanová - spoločnosť Jaroslava Wurl Kocanová s.r.o.
  3. Mgr. Jakub Lajmon - spoločnosť In solutions, s.r.o.
  4. Ing. Jana Troppová - spoločnosť Levellyn, s.r.o.
  5. Ing. arch. Tomáš Žáček - spoločnosť Ecocapsule s.r.o.

Výsledky súťaže a udelenie špeciálnych cien

„Cenu BMW za inovatívnosť“ získal Ing.arch. Tomáš Žáček so spoločnosťou Ecocapsule s.r.o.

„Cenu Profitu za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh“ získala Ing. Martina Dudová, PhD. so spoločnosťou Ing. Martina Dudová Buď kreatívny. 

„Cenu J&T Banky za najväčší ekonomický potenciál“ získal Mgr. Jakub Lajmon so spoločnosťou In solutions, s.r.o.

 „Cenu JCI-Slovensko za inovatívne podnikanie získali Ing. Jana Troppová so spoločnosťou Levellyn, s.r.o. a Bc. Jaroslava Wurll Kocanová so spoločnosťou Jaroslava Wurll Kocanová, s.r.o.

 „Cenu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - mladému podnikateľovi v oblasti informačných technológií“ získal Mgr. Jakub Lajmon so spoločnosťou In solutions, s.r.o.

Na základe rozhodnutia odbornej komisie pre posudzovanie nominácií sa absolútnym víťazom súťaže stal Ing. arch. Tomáš Žáček zo spoločnosti Ecocapsule s.r.o.

O projekte Mladý inovatívny podnikateľ

Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ už o d r. 2006 organizuje mimovládna organizácia JCI –Slovensko, medzinárodná organizácia mladých lídrov a podnikateľov. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.

Spoluorganizátorom je Združenie podnikateľov Slovenska, prvé záujmové združenie súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založené v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Druhým spoluorganizátorom je magazín Profit, mesačník o ľuďoch, ktorí svojím prístupom k peniazom, životu a sebe vedia inšpirovať ostatných. 

Úlohou projektu Mladý inovatívny podnikateľ je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach