Novinky

Byrokracia. Nekonečná byrokracia. Nezmyselná byrokracia

Talk show Poďme k veci, ktorú pre vás pravidelne pripravuje Združenie podnikateľov Slovenska, tento krát prináša diskusiu k výsledkom už siedmeho ročníka projektu Byrokratický nezmysel roka a k vládnym balíčkom na znižovanie byrokratickej záťaže podnikateľov. Hosťami moderátora Jána Oravca, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, boli tentokrát Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov a Jaroslava Lukačovičová, odborníčka na účtovníctvo a daňovú problematiku, expertka SPOLU - Občianska demokracia.

Projekt Byrokratický nezmysel roka... 2018

Už od roku 2012 každoročne pripravuje a vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska projekt Byrokratický nezmysel roka a to v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency. Aktivita slúži na prieskum názoru širokej verejnosti ohľadom toho, čo občania považujú za najbizarnejší a často vyslovene nezmyselný zákon či inú právnu normu súčasného legislatívneho systému našej krajiny.

Víťazi alebo porazení v roku 2018?

Iróniou je, že výsledky byrokratického nezmyslu neprinášajú len víťazov, v zmysle najväčšieho nezmyslu v legislatíve, ale aj množstvo porazených podnikateľov, ktorí sa musia s takýmito neprípustnými zákonmi dennodenne stretávať a dodržiavať ich. Čo teda štát v skutočnosti pre podnikateľov robí?  

Slovenským podnikateľom štát podľa najnovšej legislatívy prikazuje napríklad viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadu, ktorý každá právnická osoba v rámci svojej činnosti vykoná, a spôsobe, ako s ním ďalej manipuluje. Rovnako pri kontrolách podnikateľských subjektov zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá sa dopytuje po základných dokladoch, ktoré už dávno vo svojej evidencii má a vyžaduje písomnú správu od podnikateľa. 

Úroveň legislatívneho systému Slovenska však odzrkadľuje jasný víťaz ankety Byrokratického nezmyslu roka 2018 a to nariadenie, ktoré zakazuje vstupovať zvieratám do kaviarní. Je teda zrejmé, že na Slovensku máme vyriešené všetky podstatnejšie legislatívne otázky v podnikateľskom prostredí, keď majú úradníci stále čas vymýšľať nové právne normy tohto typu. 

Ako vám v skutočnosti pomôžu vládne balíčky pre podnikateľov na znižovanie byrokratickej záťaže?

Jednotlivé rezorty a vláda sa prezentujú podporou podnikateľov na Slovensku, do podpory podnikania už išli už značné investície. Vláda dokonca pripravila sériu balíčkov na podporu podnikateľského prostredia a znižovania byrokratickej záťaže. Taktiež pripravila sociálne balíčky, avšak nikto už verejne neprezentuje, že prijala aj ďalších 400 nových právnych noriem, ktoré niekoľko krát znásobili záťaž podnikateľov. 

Načo teda prijímame opatrenia na zjednodušenie administratívy v podnikaní, keď na druhej strane vytvárame nové? 

Na túto tému a o ďalších byrokratických nezmysloch diskutujú Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov a Jaroslava Lukačovičová, účtovná poradkyňa a expertka SPOLU, v ďalšej časti talk show Poďme k Veci, ktorú pre vás pripravilo Združenie podnikateľov Slovenska. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach