Novinky

30 rokov slobodného podnikania

Všeobecne vžitou predstavou je, že podnikanie umožnil až 17. november 1989. A že prví podnikatelia boli z radov takzvaných vekslákov, ktorí za socializmu menili koruny za bony pred Tuzexom, komunistickým obchodom so západným spotrebným tovarom. Ani jedna z týchto predstáv nie je pravdivá.

30 rokov slobodného podnikania

Podnikať umožnil už predchádzajúci režim, keď v jeho poslednej fáze prichádzalo k postupnému uvoľňovaniu ekonomiky dovtedy zošnurovanej centrálnym plánovaním. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2 z roku 1988 umožnilo poskytovanie služieb občanmi v prevádzkarňach, ktoré im prenechali na dočasné užívanie socialistické organizácie. Túto možnosť využilo pomerne veľa ľudí. Tí rýchlo pochopili, že v nových podmienkach sa nezaobídu bez organizácie, ktorá by obhajovala ich záujmy. Necelý mesiac po novembri - 16. decembra 1989 - si prví podnikatelia takú organizáciu založili.

Vzniklo Združenie podnikateľov Slovenska s cieľom bojovať proti všetkým trhovým obmedzeniam, podporovať priaznivé podnikateľské prostredie bez privilégií a výnimiek, ktoré narúšajú hospodársku súťaž a chrániť práva a slobody podnikateľov. Okamžite sa stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu. Jeho predstavitelia pomohli vypracovať prvé zákony vytvárajúce podmienky pre podnikanie po novembri 1989, najmä legendárny zákon č. 105, zákon o súkromnom podnikaní a zákon o dani z príjmov.  

Ako teda vyzerá bilancia toho kam sme sa po tridsiatich rokoch dopracovali? Hlavné pozitíva sú spojené so súkromným sektorom. Štruktúra ekonomiky sa zásadne zmenila, v roku 1989 takmer neexistujúci súkromný sektor dnes dominuje vo výrobe a distribúcii väčšiny tovarov a služieb. Počet podnikateľských subjektov narastá, súkromný sektor je najväčší zamestnávateľ, ním generované zdroje financujú verejný sektor. Tu sa však pozitíva končia a začínajú negatíva súvisiace s verejným sektorom. Ten hospodári nezodpovedne, počet zamestnancov v ňom je príliš vysoký, najhoršie dnes fungujú sektory, kde dominuje štát: spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo.

Celá spoločnosť je nesmierne prebyrokratizovaná a preregulovaná. V 90-ych rokoch štát vlastnícky odišiel z väčšej časti ekonomiky, ale toto „oslabenie“ svojho vplyvu si viac než vykompenzoval obrovským nárastom regulácie v nasledujúcich dvoch dekádach. Ak vezmeme do rúk ktorýkoľvek zákon, oproti roku 1989 alebo 1993 prišlo k dramatickému nárastu počtu strán. Viac strán, viac paragrafov, viac povinností, často nezmyselných. Preto je náš pohľad na obdobie rokov 1989 až 2019 kritický. Prešli sme od socializmu ku kapitalizmu a späť.

Ku katastrofálnej neefektívnosti verejného sektora pridajme zhoršujúci sa pomer produktívneho a neproduktívneho obyvateľstva, nefunkčnosť dôchodkového systému či dramatický pokles kvality vzdelávania a máme  existenciálne výzvy, pred ktorými Slovensko dnes stojí. Preto ako podnikatelia budeme aj naďalej podnecovať diskusiu o problémoch, ktorých neriešenie nás dobehne v budúcnosti.

Tri desaťročia existencie Združenia podnikateľov sa časovo zhodujú s tromi najzaujímavejšími desaťročiami v modernej histórii Slovenska. Združenie prežilo všetky vzostupy a pády transformácie a dnes je stabilnou a konsolidovanou organizáciou. Pripravenou stáť ďalších tridsať rokov na strane slobodného podnikania.

Ján Oravec, .týždeň

Zdroj: .týždeň

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach