Novinky

30 rokov podnikania na Slovensku

Otázka mesiaca pre porotu ZPS: Ako hodnotíte 30 rokov podnikania v SR?

30 rokov podnikania na Slovensku

Otázka mesiaca november pre porotu ZPS


Celé obdobie by som rozdelil na tri dekády. Prvá dekáda bola obdobím hľadania sa, kedy sa podnikateľské prostredie iba tvorilo. Vznikala nová legislatíva, bankový sektor a trhové prostredie celkom. Bolo to obdobie divokej privatizácie, charakterizované protekcionizmom a korupciou. V tomto období podnikatelia nemali dostatočný prístup ku kapitálu a úverom. Na druhej strane bol dostatok voľnej pracovnej sily. Vo všeobecnosti bolo podnikanie v tomto období veľmi ťažké. Situácia sa začala výrazne zlepšovať po nástupe pravicovej vlády v r.1998 a obdobie druhej dekády hodnotím ako najlepšie na podnikanie. Ustálila sa legislatíva. Znížili sa dane. Zlepšil sa prístup ku kapitálu a ešte bol na trhu dostatok voľnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Tretia dekáda, ktorá začala krízou, je z môjho hľadiska katastrofou pre podnikateľské prostredie. Neustále zvyšovanie administratívnej záťaže, rastúca byrokracia, zvyšovanie daní, korupcia, neúmerný rast nákladov na pracovnú silu a k tomu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce. Jediné pozitívum, ktoré vidím, je, že nám nevzniká nová konkurencia, lebo sa nikomu v takomto prostredí nechce podnikať. Ale je to len smiech cez slzy.

— Jaroslav Ďurkovský, člen Generálnej rady ZPS


Počas uplynulých 30 rokov v podnikaní na Slovensku došlo v poslednom období k zásadnému zhoršeniu podnikania. Ak stručne pomenujem najvážnejšie negatíva súčasnej doby, tak sú to zákony v krajine, ktoré sa menia príliš často a podnikatelia majú problém sa prispôsobovať stále novým a novým pravidlám, táto legislatívna nestabilita v konečnom dôsledku aj predražuje podnikanie, zväčšovanie korupcie v štáte politikou prerozdeľovania finančných prostriedkov, ale aj narastanie úradníckej svojvôle, katastrofálna vymožiteľnosť práva, toto považujem za hlavné brzdy v podnikateľskom prostredí.

— Ľuboš Halák, člen Generálnej rady ZPS


Dokážem hodnotiť aktuálny stav, napríklad podnikateľského prostredia, dokážem hovoriť o mojom videní trendov, dokážem sa poohliadnuť za mnou dosiahnutými výsledkami za dané časové obdobie, no nedokážem hodnotiť 30 rokov „priebehového deja“ a to ešte zovšeobecnene za desaťtisíce subjektov na Slovensku.

— Robert Spišák, člen ZPS
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach