Novinky

3. ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní: Zručnosti do neznámej budúcnosti

ZPS pripravuje tretí ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti - Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde.

Medzi prioritami ZPS je aj otváranie diskusie o závažných celospoločenských problémoch, vrátane vzdelávania. V tejto oblasti je pre ZPS prioritou zmena školstva zdola, zvýšením kapacity škôl učiť inovatívnym spôsobom a zameriavať sa zručnosti potrebné v budúcnosti. Podľa ZPS nie je správnou cestou, keď si jednotlivé segmenty ekonomiky presadzujú uspokojenie primárne vlastných potrieb v osnovách, ako napr. banky presadením finančnej gramotnosti, IT firmy presadzovaním IT zručností. 

ZPS presadzuje orientáciu škôl na rozvoj tzv. mäkkých zručností, charakterových vlastností a sociálnych schopností, ktoré zvýšia šance na úspešné riešenie problémov v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty. Zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity budú diskutovať o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre svet, ktorí príde a povolania, ktoré dnes neexistujú. Podujatie je určené primárne pre riaditeľov škôl, ale tiež inovatívnych učiteľov, zástupcov vzdelávacej komunity a podnikateľov.

Na konferencii budeme hovoriť s domácimi a zahraničnými odborníkmi o tom:

 • ako sa zmení trh práce a ktoré povolania zaniknú,
 • ako pripravovať absolventov na povolania budúcnosti,
 • ako konkrétne vedia podnikatelia pomôcť školám držať krok s dobou.

Organizátor: 

Združenie podnikateľov Slovenska

Hlavný partner: 

Slovak Business Agency

Partneri: 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania, Indícia, JA Slovensko, ŠIOV-Slovenské centrum cvičných firiem, Eduworld.sk

Miesto:

Bratislava, Hotel Park Inn (Rybné námestie 1)

Termín:

13. februára 2020 

Predbežný program

12:30 - 13:00    Registrácia účastníkov

13:00 - 13:15    Slávnostné otvorenie: Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

13:15 – 14:00   Úvodná prezentácia hlavného rečníka: Marcus Orlovsky, podnikateľ s vášňou pre vzdelávanie, ktorý stál za úspechom viacerých firiem a pomáha budovať “školy budúcnosti”: Ako pripravovať študentov pre svet, ktorý príde

14:00 – 15:00    Ako sa zmení trh práce a aké zručnosti budú potrebné?  

 • Tony Donohoe - predseda expertnej skupiny Future Skills Needs a Head of Education and Social Policy, Irish Business and Employers Organization
 • Dirk Van Damme - Head of CERI (Centre for Educational Research and Innovation),
  OECD Directorate for Education and Skil
 • Martin Marek, Balanced HR (jedna TOP 10 personálnych agentúr na Slovensku) 

15:00 - 15:30     Prestávka na kávu a občerstvenie

15:30 - 16:45     Ako rozvíjať na dnešných školách zručnosti potrebné pre budúcnosť

 • Zdeněk Karásek, zakladateľ a riaditeľ RPIC - VIP, s.r.o., ktorá sa zaoberá jedinečným systémom merania a rozvoja kľúčových zručností, v medzinárodnom prostrední známym pod značkou SOFTSKILLERS.
 • Aleš Bednařík, psychológ, tréner mäkkých zručností a člen tímu Združenia podnikateľov Slovenska na tvorbu metodických materiálov pre školy
 • Róbert Spišák, člen Združenia podnikateľov Slovenska a zakladateľ neivestičného fondu Teacher Development Program Slovakia, n.f.

16:45 - 17:15     Ako rozvíjať na dnešných školách zručnosti potrebné pre budúcnosť - prípadová štúdia

 • Roman Baranovič, riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia, ktorá sa stala najväčšou neštátnou školou na Slovensku

17:15 - 17:30     Ako župa môže školám pomôcť učiť zručnosti pre 21. storočie

 • Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

17:30 - 17:45     Záverečné zhrnutie: Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

17:45 - 20:00     Večera a neformálny networking

Tlmočenie z angličtiny bude pre účastníkov zabezpečené.

Registrácia

Bezplatná registrácia na podujatie

Profily rečníkov

Marcus Orlovsky je podnikateľ s vášňou pre vzdelávanie, ktorý stál za úspechom viacerých firiem. Je tiež zakladateľom a riaditeľom organizácie zameranej na pomoc riaditeľom škôl, učiteľom a študentom rozvíjať ich talenty a vyučovať zručnosti potrebné v budúcnosti. Predtým ako zasvätil svoj život svojej vášni, ktorou je vzdelávanie pôsobil na rôznych pozíciach v komerčnom sektore a v podnikaní. 

V súčasnosti vedie firmu Bryanston Square, ktorej je zakladateľom, a ktorej misiou je pomáhať študentom na celom svete. Firma Bryanston Square sa podieľala na projektoch v celkovej hodnote viac ako 8 mld. GBP, pomáhala budovať "školy pre budúcnosť" a okrem iného pomohla mestu Liverpool pri výstavbe 4 nových stredných škôl. Má skúsenosti nielen z Veľkej Británie, ale navštívil školy vo viac ako 50 krajinách sveta.

Martin Marek je spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti BALANCED HR a spin-off-u cvmango.com, ktorý je globálnou platformou na zdieľanie preverených uchádzačov o zamestnanie. Má 17 rokov skúseností ako konzultant v oblasti ľudských zdrojov a business developer. Je expertom v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ich odmeňovania, benefitov, analýzy dostupnosti a projekcie nákladov na ľudské zdroje.

Tony Donohoe je predseda skupiny expertov pre zručnosti potrebné v budúcnosti, člen rady pre duálne vzdelávanie, člen výboru Business Europe pre sociálne záležitosti a člen rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP). Viac ako 30 rokov pôsobí v Irish Business and Employers Confederation, kde od roku 2006 zastáva pozíciu predsedu výboru pre vzdelávanie a sociálnu politiku.

Tony hovorí, že "Svet práce v budúcnosti bude zaujímavejší, ale zároveň menej bezpečný ... Musíme preto uvažovať dlhodobejšie a u našich detí rozvíjať zručnosti, ktoré im umožnia prosperovať na meniacom sa trhu práce budúcnosti.“

Dirk Van Damme pôsobí ako riaditeľ odboru inovácií a merania pokroku (IMEP) na direktoriáte OECD pre vzdelávanie a zručnosti. Titul PhD v oblasti vzdelávania získal na univerzite v Ghente, kde tiež od roku 1995 vyučuje. V súčasnosti sa venuje inováciam vo vzdelávaní založeným na faktoch, komparatívnym analýzam vzdelávacích systémov, novým trendom v teóriách poznania a prezentácii najnovších poznatkov v oblasti vzdelávania.

Zdeněk Karásek je od roku 1991 spoluvlastníkom a riaditeľom firmy RPIC-ViP s.r.o.. Je autorom projektov Kompetencie pre trh práce a Kompetencie pre život, ktorých výsledky sú využívané nielen v Českej republike, ale šíria sa aj do väčšiny krajín Európskej únie. Je medzinárodne certifikovaným poradcom pre typológiu osobnosti MBTI.

Aleš Bednařík je psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián. Vyše tri desaťročia sa venuje práci so skupinami - učiteľmi, lekármi, manažérmi a ďalšími. Venuje sa rozvoju kompetencií najmä v oblasti soft-skills a zvyšovania šťastia.

Róbert Spišák - predseda predstavenstva spoločnosti AZC, a.s.. Člen Združenia podnikateľov Slovenska a zakladateľ neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia, n.f. Je presvedčený, že hlavným problémom slovenského školstva je fakt, že podporuje a šíri priemernosť. Ak to chceme zmeniť, je nevyhnutné podporovať kvalitu. Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia založil preto, aby poskytol priestor a financie zanieteným a vzdelaným učiteľom.

Roman Baranovič celý svoj profesijný život pracoval v oblasti zlepšovania vzdelávania na základných a stredných školách a zavedenia inovácií v tomto procese. Potom, čo skončil ako učiteľ matematiky a informatiky v roku 1998 začal pracovať pre projekt Infovek Ministerstva školstva zameraný na zavedenie počítačov a internetu na slovenské školy. V rokoch 2007 - 2010 pracoval pre Microsoft ako ich miestny riaditeľ programu Partneri vo vzdelávaní. Od augusta 2010 bol generálnym riaditeľom Ústavu informácií a prognóz vo vzdelávaní a bol som menovaný ministrom školstva na boj proti byrokracii a administratíve v školách. Od augusta 2013 pracuje ako riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia, ktorá sa stala najväčšou neštátnou školou na Slovensku s 800 študentmi a 120 učiteľmi a zamestnancami. 

Predošlý ročník

 1. Zhrnutie
 2. Videozostrih
 3. Videozáznam z minulého ročníka


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach