Novinky

ZPS je pripravené pomôcť pri zavádzaní inovácií vo vzdelávaní

Učitelia celé roky učia žiakov a študentov cudzie jazyky, IT zručnosti a podobne, pričom títo ani po mnohých rokoch nič z toho poriadne neovládajú. Zhodli sa na tom účastníci konferencie, ktorú s podporou Slovak Business Agency zorganizovalo ZPS

Učitelia celé roky učia žiakov a študentov cudzie jazyky, IT zručnosti a podobne, pričom títo ani po mnohých rokoch nič z toho poriadne neovládajú. Zhodli sa na tom účastníci konferencie, ktorú s podporou Slovak Business Agency (SBA) zorganizovalo Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS).

"Rovnako všeobecná je aj skepsa, pokiaľ ide o možnosti zmeny zhora. Roky márneho čakania na zásadnú a zmysluplnú reformu však neznamenajú, že máme rezignovať na odstraňovanie bariér v školstve. Naopak, ZPS ponúka všetkým zúčastneným svoje možnosti - od účasti na medzirezortnom pripomienkovom konaní, cez zastúpenie v tripartite, až po priamy kontakt s členmi vlády a parlamentu," povedal pre TASR prezident ZPS Ján Oravec. 

ZPS nebude presadzovať viac podnikateľského vzdelávania, ale bude presadzovať preorientovanie škôl na rozvoj tzv. jemných zručností, charakterových vlastností a sociálnych schopností, ktoré zvýšia šance na úspešné riešenie problémov v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty.

Podnikatelia ponúkajú vzdelávacej komunite diskusiu o vytvorení spoločnej platformy na podporu inovátorov a inovácií v školstve, ktorej hlavné ciele sú okrem iného vyhľadávanie, dokumentovanie a medializácia inovácií a inovátorov v školstve, každoročné spoločenské oceňovanie najlepších inovácií a inovátorov prostredníctvom celoslovenskej ankety, s podporou podnikateľskej a vzdelávacej komunity, prepájanie rôznych platforiem (ako je Indícia, Učiace sa Slovensko, Teach for Slovakia, JA Slovensko atď.) podporujúcich inovácie v školstve, posilňovanie inovačných trendov prostredníctvom výmeny skúseností. 

Výskumy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukazujú, že ľudia s minimálne vyšším stredoškolským vzdelaním majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať prácu ako tí, ktorí toto vzdelanie nemajú. Výskum tiež ukazuje, že dospelí s vysokoškolským vzdelaním v krajinách OECD môžu očakávať, že získajú o 70 percent viac benefitov ako tí, ktorí dosiahli len stredoškolské vzdelanie. Prínosy vzdelávania pociťujú nielen jednotlivci, ale aj spoločnosť ako celok prostredníctvom väčšej produktivity, daňových príjmov a životaschopnosti udržateľného systému sociálneho zabezpečenia. Analýza ukázala, vzdelávanie je možno najcennejšou investíciou pre konkurencieschopnosť a budúcnosť jednotlivcov a súdržnosť spoločností.

TASR

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach