Novinky

V Bratislave dnes zasadala Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR a Rudolf Požgay, ekonóm, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali o...

Dnes sa v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.
 
Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS a informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. Ďalej prezident ZPS podal členom GR ZPS priebežnú informáciu o aktivitách ZPS a v legislatívnej oblasti upozornil na dva najväčšie problémy pre podnikateľov – zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) a novela zákona o nelegálnej práci.

Generálna rada ZPS sa zaoberala aj problematikou GDPR, nariadenia Európskej komisie na ochranu osobných údajov. V tejto veci sa ZPS spolu so živnostenským zväzom  obrátilo na predsedu vlády SR so žiadosťou o osobné stretnutie za účelom dosiahnutia ústretového postupu Úradu na ochranu osobných údajov pri aplikácií prísnych pravidiel na ochranu osobných údajov. V reakcii na stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov, v ktorom tento argumentuje, že podnikatelia mali dva roky času na zavedenie týchto pravidiel, Generálna rada konštatuje, že podnikatelia na Slovensku mali na prispôsobenie sa novej regulácii oveľa kratší čas než deklaruje úrad. Pracovná skupina Európskej komisie k nariadeniu Európskej komisie na ochranu osobných údajov začala vydávať stanoviská až v druhej pol. r. 2017, pričom posledné z nich je z apríla 2018. Slovenský úrad na ochranu osobných údajov bol v tomto ohľade ešte pomalší.

Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR a Rudolf Požgay, ekonóm, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali o dlhodobých výzvach pre Slovensko a o návrhoch na ich riešenie.


Zasadnutie GR ZPS: I. Mikloš vľavo, J. Oravec v strede a R. Požgay vpravo


I. Mikloš vľavo a J. Oravec vpravo pri diskusii s členmi GR ZPS

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach