Novinky

Školstvo na Slovensku - ako ďalej...

Nakoľko Združenie podnikateľov Slovenska vníma školstvo ako jednu z hlavných línií, ktorú treba podporovať a rozvíjať, rozhodlo sa zorganizovať konferenciu na túto tému za účelom prepojenia podnikateľského prostredia na Slovensku a zlepšenia...

Téma školstva je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou vo všetkých médiách a politických diskusiách. Nakoľko Združenie podnikateľov Slovenska vníma školstvo ako jednu z hlavných línií, ktorú treba podporovať a rozvíjať, rozhodlo sa zorganizovať konferenciu na túto tému za účelom prepojenia podnikateľského prostredia na Slovensku a zlepšenia pracovného trhu na Slovensku. Hlavnou témou tejto konferencie bolo hľadať riešenia, ako zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia prostredníctvom správne vzdelaných ľudí, ktorí sú uplatniteľní v praxi. 

Konferencia sa odohrala vo štvrtok 15.3. v hoteli Austria Trend, kde sa zišlo v troch paneloch niekoľko domácich aj zahraničných prednášajúcich. Výstupom bola analýza súčasného školstva nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch EU. Výsledky alarmujúco poukazujú na zlý stav, ku ktorému boli navrhnuté mnohé riešenia. Prednášajúci aj hostia konštatovali, že pri tomto postupe budeme narážať na mnoho administratívnych a byrokratických prekážok. Hlavným zámerom konferencie bola snaha prepojiť teoretické odporúčania s ich implementáciou do praxe. Tento proces bude veľmi náročný, pretože Ministerstvo školstva a ďalšie štátne inštitúcie nedostatočne spolupracujú so školami na takej úrovni, aby sa vedeli rozvíjať rýchlo a efektívne. Pod rýchlym a efektívnym rozvojom školy rozumieme jej prispôsobenie sa spoločensko-ekonomickej situácii Slovenska tak, aby škola produkovala takých žiakov, ktorí sa budú vedieť uplatniť na našom trhu.

Momentálny stav mnohých mladých ľudí je, že študujú základnú, strednú a aj vysokú školu, ale naozaj zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre fungovanie na pracovnom trhu, nadobúdajú až v reálnej praxi. Čiže vo svojich prvých zamestnaniach sa učia to, čo mali vedieť už dávno a toto je problém nášho školstva. Preto je potrebné sa pozerať na problematiku komplexne, nepotrebujeme mnohé roky vzdelávania, ale potrebujeme vzdelávať v oblastiach, ktoré každá osoba naozaj potrebuje na to, aby sa vedela uplatniť v našej spoločnosti. So správnym uplatnením na pracovnom trhu prichádza aj vyššia kvalita životnej úrovne. Práve tieto vstupy boli na konferencii prezentované, pretože je dôležité, aby sme sa pozerali na systém vertikálne, teda od materskej školy, cez základnú školu po strednú školu a v prípade potreby aj vysokú.
           
Konferencia v rámci svojich mnohých záverov poukázala najmä na to, že zmeny v školstve musia nastať smerom zdola nahor. Teda jednotlivé inovatívne subjekty, či už ide o školy alebo vzdelávacie organizácie, sa musia aktívne spájať za cieľom vytvorenia siete, ktorá bude dostatočne silná na to, aby prerazila nastavenie súčasného školstva a pritlačila aj riadiace orgány k tomu, aby akceptovali a implementovali užitočné zmeny.
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach