Novinky

Raz na byrokraciu zahynieme

Ďalší ročník našej ankety hľadajúcej byrokratický nezmysel roka má svojich “víťazov”. Úvodzovky sú namieste, pretože ocitnúť sa v top desiatke tejto ankety nie je žiadna radosť. Je to anticena, podobne ako Zlatá malina, ktorá upozorňuje na najhoršie

Ďalší ročník našej ankety hľadajúcej byrokratický nezmysel roka má svojich “víťazov”. Úvodzovky sú namieste, pretože ocitnúť sa v top desiatke tejto ankety nie je žiadna radosť. Je to anticena, podobne ako Zlatá malina, ktorá upozorňuje na najhoršie počiny vo filmovej oblasti. Byrokratický nezmysel na Slovensku už od roku 2012 hľadajú podnikateľské organizácie. Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska, odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska, partnerom Republiková únia zamestnávateľov. Osvedčenou súčasťou tohto „konzorcia“ je aj Slovak Business Agency, agentúra na podporu malých a stredných podnikateľov.
 
Ani tento rok nebola núdza o nominácie. Čo poviete napríklad na toto? Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť. Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na kancelárske priestory. Ak by mal podnikateľ prihlásených viacero firiem na jednu kanceláriu, musí "hygiene" za každú firmu zaslať samostatný návrh. Ku každému jednému návrhu je potrebné zaplatiť 50 eurový kolok. A čo iná absurdná regulácia? Vedeli ste, že pri predaji jedla nemôže predajca účtovať žiaden poplatok za obal? A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno. To znamená, že obal na jedlo musí predajca zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 eur.
 
O top desiatke nominovaných nezmyslov hlasovala verejnosť, ktorá rozhodla, že víťazom sa stala povinnosť zamestnávateľa požiadať úrady o povolenie, ak chce dať zamestnancovi prebytočné zásoby vhodné na využitie v domácnosti, napr. drevené palety na kúrenie, plastové sudy, či odpady z textílií. Môže tak urobiť až vtedy, ak si vybaví súhlas obce. Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a 11 eurovým kolkom na Okresný úrad.
 
Na tomto mieste opakovane upozorňujeme na to, že sme spoločnosťou založenou stále menej na slobode a stále viac na povoleniach úradníkov. V hre je veľa. O kolapsoch civilizácií v dôsledku nezvládnutej byrokratizácie sa popísalo veľa. Byrokracia má vždy tendenciu bujnieť. Jej prínosy klesajú a náklady sa zvyšujú. Logickým dôsledkom prebujnelej byrokratizácie je vysoké finančné zaťaženie. A o vplyve vysokých daní na osud civilizácií svedčí nespočetné množstvo historických príkladov. V neposlednom rade je byrokracia živnou pôdou, v ktorej sa dobre darí parazitickému správaniu. V istom momente spoločnosť začne spotrebovávať viac vzácnych disponibilných zdrojov na neproduktívne účely a nezostáva jej dosť prostriedkov na financovanie rozvoja. To je začiatok jej konca.
 
Sľuby o debyrokratizácii u nás počúvame už roky. S nulovým výsledkom na náš každodenný život. Hlavným dôvodom je všeobecné podceňovanie rozsahu tohto spoločenského problému. Byrokracia nie je len ďalší neduh, s ktorým sa musia potýkať podnikatelia. Prakticky nikto zo zodpovedných si neuvedomuje, že byrokracia je rakovina, ktorá ohrozuje existenciu našej spoločnosti. Ak s ňou účinne a rýchlo nezatočíme, raz na ňu zahynieme. Ako sa to stalo už mnohým civilizáciám pred nami.

Ján Oravec, .týždeň

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach