Novinky

Potrebujeme otvoriť učebnicový trh?

Situácia so školskými učebnicami na Slovensku je v kritickom stave. Prečo je nedostatok učebníc? Čo všetko vplýva na proces tlačenia učebníc a kto na neho má priamy vplyv? Tejto téme sa venuje ďalšia časť diskusnej relácie Poďme k veci. Prezident združenia podnikateľov Ján Oravec tento krát privítal hostí - Miroslava Tokarčíka z vydavateľstva Taktik a Petra Haláka, zriaďovateľa súkromnej základnej školy Félix a riaditeľa Indícia, n.o..

Každá štúdia či každý prieskum v posledných rokoch poukazuje na znižovanie úrovne vzdelávania v slovenských školách. Otázkou však je, do akej miery má na tento negatívny trend vplyv situácia so školskými učebnicami na Slovensku. Septembrový nástup žiakov do škôl znova ukázal, že ministerstvo školstva nezvládlo svoju riadiacu funkciu a svojimi postupmi opäť spôsobilo chaos, nedostatok a nespokojnosť mnohých učiteľov, rodičov a v neposlednom rade najmä žiakov.

Netransparentné verejné obstarávania sa objavujú aj na učebnicovom trhu, nákup učebníc sa stále rieši zdĺhavým a centrálnym nákupom, ktorý sa ešte stále riadi socialistickými postupmi. Učitelia a školy nemajú možnosť tieto postupy ovplyvniť a často sú postavení pred rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so správnym vzdelávacím programom. Učitelia chcú učiť a nemajú možnosť. Súčasné vydavateľstvá školských učebníc neposkytujú učiteľom žiadnu metodickú podporu ani školenie, aby vedeli z týchto učebníc učiť. Dostali sme sa teda do akéhosi začarovaného kruhu na trhu so školskými učebnicami, ktorý je celkovo uzatvorený a neexistuje v ňom zdravá podnikateľská konkurencia.

Otázky, prečo má kompetenciu rozhodovať o vzdelávaní našich detí niekto, kto sedí na ministerstve školstva a ani netuší, čo sa deti v školách učia a mnohé ďalšie kritické vstupy, rieši ďalšia diskusia Poďme k vecizo série "Búranie mýtov o podniakní", ktorú prináša Združenie podnikateľov Slovenska.

Hovorí o horúcej problematike otvorenia učebnicového trhu. Hosťami tejto diskusie sú nezávislý vydavateľ školských učebníc Miroslav Tokarčík a Peter Halák, zriaďovateľ súkromnej základnej školy Félix, ktorí reprezentujú dopyt aj ponuku na súčasnom učebnicovom trhu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach