Novinky

Legislatívna smršť je jednou z hlavných bariér podnikania

Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager (SNS) vyzvala podnikateľov na efektívnejšiu spoluprácu a je prístupná každým rozumným návrhom.

Nekončiaca legislatívna smršť, slabá vymožiteľnosť práva v SR, neúnosné a stále rastúce daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov, to sú iba niektoré, ale už chronické problémy spôsobujúce stále sa zhoršujúce podmienky podnikania na Slovensku. Zhodli sa na tom vo štvrtok v Bratislave členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

Ako povedal pre TASR prezident ZPS Ján Oravec, nie je to len o nedostatočnom fungovaní súdov, ale aj o nekvalitnom právnom rámci pre podnikanie. Podľa jeho slov na Slovensku trvajú súdne procesy nezriedka aj 10 rokov, ale schváliť zákon vedia poslanci aj za 2 dni, pričom by to malo byť naopak. "Každý doterajší minister spravodlivosti sa prioritne venoval zlepšovaniu súdnictva, a to bez úspechu a úplne zanedbal, keďže mu nezostal čas a energia na to, aby dostal pod kontrolu legislatívnu činnosť, ktorá sa vymkla akýmkoľvek limitom."

Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager (SNS) vyzvala podnikateľov na efektívnejšiu spoluprácu a je prístupná každým rozumným návrhom. Ako zdôraznila, je predovšetkým na samotných podnikateľoch, ktorí, ako zdôraznila, napĺňajú štátnu pokladnicu, aby sa podieľali na príprave kvalitnej legislatívy.

ZPS víta iniciatívu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré pripravilo ďalší návrh 25 opatrení na obmedzenie byrokracie, aj keď podľa združenia tieto prinesú len čiastkové zlepšenie podnikateľského prostredia. Združenie však považuje obsah a rozsah „balíčka“ za nie dostatočný a primeraný rozsahu problému, teda k tomu, aby sa prejavil na citeľnom znížení regulačného zaťaženia a byrokracie.

"Štát ročne schvaľuje 400 – 700 právnych noriem, z toho 100 – 150 zákonov a noviel zákonov a cca 150 vyhlášok. Na základe našej analýzy len 10 vybraných zákonov obsahuje viac ako 1700 povinností pre podnikateľov. Zrušenie 35 povinností (1. balíček) a 25. povinností (2. balíček) je určitým zmiernením problému, ale nie jeho zásadným riešením", zdôraznil Oravec.

Podľa ZPS sa balíček rovnako javí ako nedostatočný a nezodpovedajúci závažnosti problému aj pri pohľade na finančné náklady regulácie. Podľa predkladateľa by opatrenia z nového balíčka mali podnikateľom ročne ušetriť vyše 7 miliónov eur, administratívne náklady sa však pohybujú rádovo na úrovni stoviek miliónov eur z celkových 12 miliárd eur, ktoré musia platiť podniky a podnikatelia na základe existujúcej regulácie.
 
TASR
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach