Novinky

Evolúcia nestačí, treba revolúciu

Týmito slovami reagoval súčasný predseda vlády Peter Pellegrini na skutočnosť, že verejná politika už roky produkuje žalostné výsledky. Na väčšinu z nich poukazujeme aj na tomto mieste. Tu je krátky sumár tých najvážnejších.

Týmito slovami reagoval súčasný predseda vlády Peter Pellegrini na skutočnosť, že verejná politika už roky produkuje žalostné výsledky.
 
Na väčšinu z nich poukazujeme aj na tomto mieste. Tu je krátky sumár tých najvážnejších. Verejný sektor je pre súkromný sektor bremenom a prekážkou, nie pomocou ako v iných krajinách, trpí prezamestnanosťou, nízkou efektívnosťou a zlou organizáciou. To má za následok mizerné podmienky pre podnikanie, byrokratická logika devastuje celý legislatívny a regulačný rámec podnikania. Zároveň celá politická scéna ešte nikdy nevykazovala takú nízku schopnosť riešiť problémy ako dnes,  keď Slovensko musí čeliť najväčšiemu počtu existenciálnych hrozieb v histórii.
 
Je preto namieste, aby sme jasne sformulovali naše očakávania, ktoré by sa súčasná vláda a politická opozícia mali snažiť naplniť. Začnime vládou.
 
Dobré zámery a verbálne deklarácie o vôli riešiť problémy nechýbali ani jednej vláde. Ak chce súčasný premiér predsedať úspešnej vláde, chce sa odlíšiť od jeho predchodcov, musí ukázať a dokázať, že vie prejsť od rečí k činom. Musí svojou autoritou a právomocami dokopať ministerstvo vnútra, aby čo najskôr predstúpilo pred verejnosť s dôveryhodným projektom premeny nášho verejného sektora na štíhly a efektívny štát, pričom má k jeho modernizácii luxus nemalých európskych peňazí. Musí si vážne pohovoriť s ministrom financií. Pripomenúť mu, že nie je len pokladníkom, prebudiť ho z dlhoročnej hibernácie, ktorú umožňujú dobré časy. A nasmerovať ho k naštartovaniu veľkých koncepčných zmien, ktoré naše verejné financie tak súrne potrebujú. Áno, tie by mali byť aj o roky takmer tabuizovaných témach ako je zásadné zníženie miery prerozdeľovania, zníženie celkového finančného zaťaženia občanov a podnikania a zjednodušenie daní a odvodov. No a napokon by premiér mal naplniť jeho slová o revolúcii tým, že v záujme ním ohlásenej debyrokratizácie dá plnú podporu ministrovi hospodárstva v jeho nerovnom boji proti byrokracii, proti všetkým ostatným ministerstvám, ktoré ju permanentne zvyšujú.
 
Na záver by som rád adresoval výzvu všetkým existujúcim či budúcim opozičným stranám. Snažne vás prosím, nesúťažte s vládou v disciplíne, ktorá sa volá sociálny populizmus. V tejto súťaží nevyhrá nikto, prehráme všetci. Ukážte namiesto toho, že máte vecné riešenia vyššie uvedených problémov.  S týmito vecnými riešeniami súťažte s vládou v snahe presvedčiť voličov, že ich dokážete lepšie realizovať. V tom prípade nikto neprehrá a vyhráme všetci. Víťazstvom totiž bude kvalitnejšia politika pre všetkých.
 
Ján Oravec, HN

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach