Novinky

Čo môžeme rozumieť pod slovným spojením inovatívne školstvo?

Združenie podnikateľov Slovenska sa venovalo téme inovatívneho školstva na celodennej konferencii Podnikateľské vzdelávanie - budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska. Na konferencii sa stretli viacerí odborní prednášajúci, ktorí sa aktívne venujú..

Združenie podnikateľov Slovenska sa venovalo téme inovatívneho školstva vo štvrtok 15.3.2018 na celodennej konferencii Podnikateľské vzdelávanie - budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska v Hoteli Austria Trend v Bratislave. Túto konferenciu organizovalo Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci so Slovak Business Agency. Na konferencii sa stretli viacerí odborní prednášajúci, ktorí sa aktívne venujú oblasti inovatívneho školstva.

Zo zúčastnených by sme radi spomenuli pani Gudrun Feucht, ktorá reprezentuje rakúsku federáciu priemyselných podnikov a aktívne pracuje na vytvorení systému vzdelávania, ktoré je na seba postupne napojené. Teda zaoberá sa vzdelávaním od materských škôl, cez základné vzdelanie až po vysokoškolské vzdelanie. Najväčší prínos však vidí v správnom vzdelávaní pedagógov, ktorí ďalej vzdelávajú detí a mládež. S teóriou správneho vzdelávania pedagógov v tom, ako správne učiť, sa stotožnili viacerí prednášajúci. Zaujímavý príspevok priniesol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec, ktorý naopak upozornil na skutočnosť, že pred prvotnou otázkou ako vzdelávať je otázka v čom vzdelávať, pretože nepoznáme potreby trhu, ktoré budú o pár rokov v trende. Mali by sme sa preto zamerať aj na oblasť, ktorá bude predpovedať na pracovnom trhu segmenty, ktoré budú potrebovať najväčší počet pracovníkov a podľa toho vzdelávať budúcu populáciu.
           
Inovatívnemu školstvu sa priamo v praxi venuje Peter Halák, ktorý je riaditeľom súkromnej základnej školy Félix. Táto škola je svojim konceptom jedinou školou na Slovensku, pri ktorej môžeme hovoriť o akomsi alternatívnom vzdelávaní. Hovoríme o pomyselnej forme, kedy vzniká medzi deťmi a rodičmi školy akási komunita, ktorá spolupracuje a pomáha si. Cieľom tejto školy je deti viesť k tímovej práci, nie je zámerom vytvárať individuálnych súťaživých jedincov, ale osobnosti, ktoré budú vedieť pracovať aj so svojou emóciou a intuíciou. Rovnako inovatívny prístup vo vzdelávaní s dôrazom na vývoj technológii prezentoval profesor Ivan Halák, ktorý sa najmä počas svojho pôsobenia v Anglicku venoval interaktívnemu vzdelávaniu detí na hodinách informatiky cez názornú výučbu jednoduchého programovania. 
           
Autor projektu ,,Učiace sa Slovensko“ Vladimír Burjan v jednom zo záverečných príspevkov konferencie poukázal na byrokratickú stránku školstva a možnosti budúceho smerovania a vývoja v spolupráci s aktívnymi iniciátormi zmien v školstve a pasívnou legislatívou. Budúcnosť Slovenského školstva je v zmene, ktorá bude aplikovaná globálne, ale bude dlhodobá a správne zameraná.
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach