Novinky

Byrokratickému masakru konečne nestojí nič v ceste!

Premiérovi Pellegrinimu odovzdal prezident ZPS, Ján Oravec, tieto dve vety, ktoré predstavujú jediný účinný spôsob ako ho dosiahnuť:

Premiérovi Pellegrinimu odovzdal prezident ZPS, Ján Oravec, tieto dve vety, ktoré predstavujú jediný účinný spôsob ako ho dosiahnuť:

1. vláda s okamžitou platnosťou vyhlasuje dočasné moratórium (do konca roka 2018) na prijímanie nových zákonov s dopadom na podnikanie

2. vláda ukladá ministerstvám a nimi riadeným úradom a agentúram v horizonte niekoľkých mesiacov navrhnúť zrušenie polovice regulácií, ktoré sú v ich kompetencii

 

Snem RÚZ, 24. 04. 2018

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach